Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ΥΓΕΙΑ & ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Πρωταρχικός στόχος η ασφάλεια των ασθενών.

Οι σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία και οι διάφοροι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι έχουν καταστήσει τη συμμόρφωση πιο δύσκολη, αλλά και πιο σημαντική από ποτέ.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι αυστηρές απαιτήσεις απαιτούν έμπειρους συνεργάτες.

Ο σύνθετος υγειονομικός και ιατρικός κλάδος μεταβάλλεται συνεχώς για να προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις που θέτουν τα νέα πρότυπα. Η καθιέρωση νέων κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι ευπρόσδεκτη και σηματοδοτεί τη σημαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων χρόνων. Επιπλέον άλλες σημαντικές προκλήσεις, όπως η ασφάλεια των ασθενών και η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, τίθενται στο επίκεντρο.

Στην LRQA, αναγνωρίζουμε ότι κάθε οργανισμός είναι μοναδικός και ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες. Παραμένοντας ένας από τους κορυφαίους κοινοποιημένους οργανισμούς για περισσότερα από 20 χρόνια, κατανοούμε τη βαρύτητα και τα οφέλη της ουσιαστικής συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, καθώς και την ανάγκη να γνωρίζουμε σε βάθος τις εκάστοτε συνθήκες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι πελάτες μας. 

Η προσέγγισή μας

Εφαρμόζουμε εξειδικευμένες λύσεις και παραμένουμε ανεξάρτητοι για να διασφαλίσουμε ακεραιότητα, αξιοπιστία και επιτυχία σε κάθε πτυχή της επιχείρησής σας. Ο οργανισμός σας θα πετύχει με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και οικονομική ανάκαμψη, περιορισμό του λειτουργικού κόστους και των κινδύνων, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα τη συμμόρφωση με κρατικούς κανονισμούς, νομοθεσίες και πρότυπα του κλάδου, πολλά εκ' των οποίων έχουν εκπονηθεί με την συμβολή μας.

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;