Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η δύναμη της τεχνολογίας και η αξιοπιστία της διαφάνειας.

Το Ανοικτό Τραπεζικό Σύστημα (Open Banking), το Blockchain και η Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο δημιουργούν πρωτόγνωρους κινδύνους αλλά και ευκαιρίες στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες

Περιορίστε τις απειλές για την ασφάλεια των πληροφοριών σας

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί εξαιρετικά σημαντική προτεραιότητα, καθώς το ηλεκτρονικό-οικονομικό έγκλημα είναι από τα πιο συνήθη που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι πελάτες τους. Ως αποτέλεσμα τα συστήματά σας δέχονται συνεχείς επιθέσεις.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή στον ήδη αυστηρά ελεγχόμενο χρηματοπιστωτικό κλάδο, οι διαδικασίες συμμόρφωσης  γίνονται όλο και πιο σύνθετες και περιλαμβάνουν επιπλέον μέτρα, ώστε να προστατευτούν τα δεδομένα των πελατών και οι κρίσιμες για την επιχείρηση εφαρμογές από δαπανηρές παραβιάσεις.

Στη LRQA, κατανοούμε πλήρως τις απαιτήσεις του κλάδου διασφαλίζοντας έτσι ότι οι υπηρεσίες μας θα παρέχουν στον οργανισμό σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

H προσέγγισή μας

Εφαρμόζουμε εξειδικευμένες λύσεις και παραμένουμε ανεξάρτητοι για να διασφαλίσουμε ακεραιότητα, αξιοπιστία και επιτυχία σε κάθε πτυχή της επιχείρησής σας. Ο οργανισμός σας θα πετύχει με αυτό τον τρόπο μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και οικονομική ανάκαμψη, περιορισμό του λειτουργικού κόστους και των κινδύνων, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα τη συμμόρφωση με κρατικούς κανονισμούς, νομοθεσίες και πρότυπα του κλάδου, πολλά εκ' των οποίων έχουν εκπονηθεί με την συμβολή μας.

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;