Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

LRQA

Οι ειδικοί του κλάδου σας.

Η τεχνογνωσία και η καινοτόμος, πρωτοποριακή προσέγγιση των συνεργατών της LRQA θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις του σήμερα και να κατακτήσετε ένα ασφαλέστερο και βιωσιμότερο μέλλον για την επιχείρησή σας.

Οι τομείς δράσης μας

Οι συνεργάτες μας είναι ειδικοί στον τομέα τους. Έχουν μια σαφή κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζετε, των ενδεδειγμένων προτύπων και των απαιτήσεων. Εφαρμόζουν τη βαθιά γνώση που κατέχουν γύρω από την πιστοποίηση, τις εξατομικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τον έλεγχο και την εκπαιδευτική κατάρτιση προκειμένου να σας καθοδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;