Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 2014/68/ΕΕ (PED)

Διασφαλίστε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής και συμμορφώνεται με τους κανονισμούς

Οι κανονισμοί PED περιγράφουν τις βασικές απαιτήσεις για τον εξοπλισμό υπό πίεση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, των υλικών, των διαδικασιών κατασκευής, της επιθεώρησης και των δοκιμών, παρέχοντας μια νομική δομή για την πιστοποίηση, η οποία επιτρέπει στις εταιρείες να συναλλάσσονται ελεύθερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε νομικές κυρώσεις, βλάβη της φήμης και απώλεια της εμπιστοσύνης των πελατών. Αλλά το πιο σημαντικό, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων σας.

Οι υπηρεσίες PED μας

Παγκοσμίως αναγνωρισμένες διαπιστεύσεις

Η LRQA κατέχει μια σειρά από διαπιστεύσεις που επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με παγκόσμια και εθνικά συστήματα, κώδικες, πρότυπα και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της PED.

Ένας αξιοσέβαστος εταίρος

Οι επιθεωρητές μας είναι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν ελέγχους σύμφωνα με παγκόσμια και περιφερειακά πρότυπα του κλάδου, συμπεριλαμβανομένης της PED, που ακολουθούν τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

imageao21.png
Υπηρεσίες συμμόρφωσης και πιστοποίησης

Από τις οδηγίες της ΕΕ και τους εθνικούς κανονισμούς έως τους διεθνείς κώδικες και πρότυπα, όπως την PED, η LRQA προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που υποστηρίζουν την πορεία σας προς τη συμμόρφωση.

intgerated services icon.png
Διασφάλιση της αλυσίδας εφοδιασμού

Μπορούμε να συνεργαστούμε στενά μαζί σας για την παροχή υπηρεσιών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού σας, βοηθώντας σας να διατηρήσετε την ποιότητα, τη συμμόρφωση και την ακεραιότητά σας σε κάθε στάδιο.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

local and global.png
Παγκόσμια εμβέλεια, τοπική διορατικότητα

Η LRQA προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες επιθεώρησης και διασφάλισης σε περισσότερες από 80 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της PED, βοηθώντας πελάτες σε κάθε τομέα. Η ομάδα μας που αποτελείται από περισσότερους από 1.500 εμπειρογνώμονες επιθεώρησης αξιοποιεί την εκτεταμένη γνώση του τοπικού τομέα για να βοηθήσει χιλιάδες πελάτες να καθιερώσουν με ασφάλεια και βιωσιμότητα τις βέλτιστες πρακτικές.

Συνεπής προσέγγιση

Συνεργαζόμαστε μαζί σας, για να κατανοήσουμε πλήρως την επιχείρησή σας, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών σας σε PED. Χρησιμοποιώντας την ευρεία τεχνογνωσία μας και τη συνεχή υποστήριξή μας, διασφαλίζουμε ότι οι προμηθευτές, ο εξοπλισμός, οι διαδικασίες και τα έργα σας αποδίδουν σύμφωνα με τις προσδοκίες και συμμορφώνονται με τους σχετικούς νόμους, τους κανονισμούς και τις βέλτιστες πρακτικές.

flexible delivery.png
Ευέλικτη Επιθεώρηση

Σε πολλές περιπτώσεις, οι υπηρεσίες μας μπορούν να παρασχεθούν επιτόπου ή εξ αποστάσεως με τη χρήση ασφαλούς τεχνολογίας. Εάν επιλέξετε τις μεθόδους απομακρυσμένης επιθεώρησης, θα λάβετε τις ίδιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με πολλά πρόσθετα οφέλη, όπως ευελιξία, γρήγορη παράδοση και πρόσβαση σε παγκόσμια τεχνογνωσία.

beyond compliance.pngΣυνολική διασφάλιση

Έχουμε πρωτοστατήσει στη διαμόρφωση του κλάδου μας και συνεχίζουμε να επεκτείνουμε τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία μας συνεργαζόμενοι με πελάτες, αποκτώντας επιχειρήσεις και συνάπτοντας νέες συνεργασίες. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοναδικό και συνδεδεμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών -συμπεριλαμβανομένου του PED- που μπορεί να σας βοηθήσει να διασφαλίσετε την πλήρη ακεραιότητα του προϊόντος σας.

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;