Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Προστατεύστε τις πληροφορίες σας, τους ανθρώπους σας και τη φήμη σας

Το σύνολο των υπηρεσιών μας συμμόρφωσης και πιστοποίησης βοηθάει στη δημιουργία ισχυρών θεμελίων για τη στρατηγική σας γαι την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Καθώς οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο όλο και περισσότερο αυξάνουν τα δεδομένα τους και εξαρτώνται από τις νέες τεχνολογίες, η πρόκληση της προστασίας των πολύτιμων πληροφοριών μεγαλώνει κάθε μέρα. Είτε είστε μια μικρή επιχείρηση στα πρώτα στάδια δημιουργίας μια πιο ολοκληρωμένης στρατηγικής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, είτε μια μεγάλη εταιρεία που αναζητά επιπρόσθετα επίπεδα διασφάλισης, η ωριμότητα της προσέγγισής μας για τη διαχείριση κινδύνων καθορίζει την ικανότητά σας για τον περιορισμό των απειλών.

Εάν υιοθετείτε υπηρεσίες Cloud, επεξεργάζεστε δεδομένα πελατών, συνδέετε περισσότερες συσκευές ή απλώς αναπτύσσετε το εργασιακό σας περιβάλλον, η υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών που διαθέτει ανεξάρτητη πιστοποίηση και η επέκταση του εύρους του ώστε να αντιμετωπίζει το μοναδικό σας προφίλ κινδύνων, επιδεικνύει βέλτιστη πρακτική και προστατεύει τις υποδομές των πληροφοριών σας.

Το σύνολο των υπηρεσιών μας για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών

Από την εκπαίδευση και την πιστοποίηση για τα συστήματα διαχείρισης μέχρι τις υπηρεσίες για τη διακυβέρνηση, τους κινδύνους και τη συμμόρφωση, θα συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας για να κατανοήσουμε τις ειδικές ανάγκες σας και να εντοπίσουμε τις κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπιση των καταστάσεων απειλών σας.

Περισσότερα για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;