Skip content
ISO 9001 Checklist

ISO 14001 – Certifikace environmentálního managementu (EMS)

Řiďte svůj dopad na životní prostředí se společností LRQA

Vyžádat nabídku

LRQA je lídrem na trhu v oblasti certifikace ISO 14001.

ISO 14001 vyzývá organizace k aktivnímu řízení svého environmentálního dopadu prostřednictvím závazku k prevenci znečišťování, shodě s platnou legislativou a neustálému zlepšování. Certifikace systémů environmentálního managementu dle ISO 14001 pomáhá organizacím prokázat svůj neustálý závazek ke zvyšování environmentální výkonnosti. Norma prošla rozsáhlou revizí, aby bylo zajištěno, že její cíle a účely podporují měnící se potřeby dnešního světa, a aby odrážela stále složitější prostředí, ve kterém organizace působí. Podívejte se na Časté dotazy pro získání informací o normě ISO 14001 a našich nabídkách.

Naše služby v oblasti ISO 14001 

Naše certifikační a školicí služby můžeme poskytovat na místě, vzdáleně nebo smíšeným způsobem – to vám umožní přizpůsobit model služeb podle potřeb řízení kvality vašeho podniku. 

ikona obrazovky počítače

Školení

Rozšiřte své znalosti pomocí naší nabídky školení v oblasti ISO 14001, která byla navržena pro různé úrovně zkušeností a stylů učení. 

image94kd3.png

Rozdílová analýza (GAP) 

Volitelná služba, v rámci níž vám jeden z našich zkušených auditorů pomáhá identifikovat slabé oblasti nebo nesoulad ještě před formálním auditem ISO 14001. 

imageao21.png

Akreditovaná certifikace

Nezávislý dvoufázový proces, který zřetelně deklaruje vaše schopnosti. Akreditovaná certifikace vám pomůže vybudovat si a udržet důvěru u zainteresovaných stran a získat nové zakázky. 

intgerated services icon.png

Integrované audity

Máte-li integrovaný systém řízení, můžete těžit z integrovaného auditního a kontrolního programu, který představuje ekonomickýpřístup k auditu. 


Proč s námi spolupracovat?

Místní i globální odbornost

Jsme všude, kde jste vy. S pomocí vysoce kvalifikovaných auditorů působících po celém světě můžeme nabídnout služby v místě s globálně konsistentním zaměřeím na kvalitu. Naši lidé jsou technickými odborníky s rozsáhlými znalostmi v oblasti environmentálního managementu.

LRQA auditors having a conversation with a client

Flexibilní realizace

INaše služby školení a certifikace v oblasti ISO 14001 mohou být poskytovány na místě nebo vzdáleně s využitím bezpečné a zabezpečené technologie. Pokud se rozhodnete pro způsob vzdáleného poskytování, získáte stejně kvalitní služby a navíc další výhody jako flexibilitu, rychlou realizaci či přístup ke globálním odborníkům.

Group video call on a laptop

Historie prvních

Jako první jsme získali akreditaci UKAS k poskytování certifikačních služeb pro celou řadu standardů a po celém světě. Neustále se snažíme pomáhat při vývoji nejrůznějších standardů a rámců napříč odvětvími.

Group of people having a discussion in a meeting room

Více než jen plnění požadavků

Techničtí odborníci společnosti LRQA byli součástí technické komise organizace ISO, která vytvářela standard ISO 14001:2015, a mohou Vám poskytnout poznatky z první ruky o požadavcích standardu a logice na jejich pozadí. Naši auditoři jsou voleni pro jejich znalosti a odbornost v konkrétním odvětví, a Vy se tak můžete spolehnout na to, že rozumí environmentálním problémům, kterým čelíte, a rozpoznají příležitosti, které jsou vám otevřené, ať už působíte v kterémkoli odvětví.

Aerial shot of container ships

 

Časté dotazy

Co je norma ISO 14001?

Na základě poskytnutí rámce pro splnění požadavků mezinárodních norem pro systémy environmentálního managementu (EMS) vyzývá ISO 14001 organizace k aktivnímu řízení svého environmentálního dopadu prostřednictvím závazku k předcházení znečišťování, shodě s platnou legislativou a neustálému zlepšování. 

Certifikace systémů environmentálního managementu dle ISO 14001 pomáhá organizacím prokazovat závazek ke zvyšování environmentální výkonnosti. Norma byla komplexně přezkoumána a aktualizována, aby odpovídala měnícím se potřebám organizací v dnešním světě a odrážela složité prostředí, v němž podniky působí. 

Jaká je nejnovější verze normy ISO 14001?

ISO 14001:2015 klade důraz na aktivní zvyšování environmentální výkonnosti a včleňuje environmentální management do strategických plánů organizací. Norma je vhodná pro organizace všech velikostí a ve všech odvětvích. Techničtí odborníci společnosti LRQA byli součástí technické komise organizace ISO, která vytvářela standard ISO 14001:2015, takže vám mohou poskytnout poznatky o požadavcích normy a jejich logice.

Jaké výhody přináší certifikace dle ISO 14001?

Certifikace od globálně uznávané značky, jakou je LRQA, znamená pro zákazníky, zaměstnance a zúčastněné strany ještě větší důvěru v to, že zvyšování environmentální výkonnosti je pro příslušnou organizaci prioritou.

Dodržování environmentálních předpisů

Certifikace dle ISO 14001 Vám může pomoci zajistit shodu s platnými legislativními požadavky prostřednictvím systematického přístupu k identifikaci a řešení požadavků stávající i budoucí legislativy.

Řízení environmentálních rizik

ISO 14001 může pomoci řídit a zvyšovat výkonnost v klíčových oblastech, jako je spotřeba energie, snižování množství odpadu a snižování nákladů na suroviny – snižování pravděpodobnosti úklidu, soudních sporů a souvisejícího poškození dobrého jména.  Certifikace prokazuje, že environmentální rizika jsou řízena a že dochází k neustálému zlpešování v porovnání s konkrétními cíli.

Důvěryhodnost a konkurenční výhoda 

Nezávislé posouzení vaší organizace dle ISO 14001:2015 zvyšuje vaši důvěryhodnost a při soutěžích o zakázky poskytuje konkurenční výhodu oproti necertifikovaným podnikům. 

Snížení nákladů 

ISO 14001 podporuje neustálé zlepšování s ohledem na environmentální cíle, a může tak pomoci zefektivnit využívání surovin a zvýšit výkonnost a tím dosáhnout nižších nákladů. 

Snadná integrace 

ISO 14001 sleduje rámec dodatku SL, což je vysokoúrovňová struktura pro moderní normy ISO. Struktura dodatku SL zajišťuje konzistenci a kompatibilitu mezi různými normami systémů řízení a umožňuje jednoduché a harmonizované provádění řady norem (integrované systémy managementu). ISO 14001 se snadno integruje se všemi novými a revidovanými normami systému řízení ISO, například ISO 9001, ISO 45001 a ISO 27001. 

 

Jak probíhají audity ISO 14001?

Naše služby kombinují audity na místě a na dálku s cílem poskytnout bezkonkurenční přehled a odborné znalosti.  Pomocí zabezpečené vzdálené technologie můžeme poskytnout rychlý a flexibilní způsob, jak dodržet plán auditů, pomoci snížit uhlíkovou stopu spojenou s cestováním a minimalizovat zdravotní a bezpečnostní rizika lidí, kteří pracují v nebezpečných nebo obtížně přístupných oblastech. Výstupy jsou konzistentní s audity na místě, takže integrita vašeho auditu a akreditované certifikace zůstává naprosto stejná. 

Jak získat certifikaci dle ISO 14001?

Cesta, kterou se vaše organizace vydá k získání certifikace ISO 14001, často závisí mimo jiné na velikosti podniku, jeho vyspělosti a stávajícím přístupu k řízení rizik. Standardní proces získání certifikátu ISO 14001 však zahrnuje tři hlavní kroky.

1. fáze auditu – kontrola dokumentů a plánování: Auditor zkontroluje návrh a dokumentaci vašeho systému řízení – ve většině případů to probíhá na dálku.

2. fáze auditu – hodnocení zavedení: Auditor vyhodnotí zavedení a efektivitu vašeho stávajícího systému environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ISO 14001. Pokud se nevyskytnou žádné neshody, certifikaci obdržíte. Tuto fázi lze provést na dálku nebo přímo na místě.

Prezentace vaší certifikace dle ISO 14001: Vaše certifikace je dokladem vašeho úsilí při používání mezinárodně uznávaných osvědčených postupů a neustálého zdokonalování – continual improvement – a pomáhá vám tak získávat nové obchodní příležitosti a plnit požadavky zúčastněných stran. Pokud vaše organizace používá více než jeden systém řízení, například kvality (ISO 9001), nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ISO 45001), může LRQA poskytnout koordinovaný program hodnocení a dozoru, aby se zabránilo duplicitám, ušetřil se čas a snížily náklady.

Na kolik vyjde získat certifikaci dle ISO 14001?

Náklady na certifikaci budou záviset na velikosti a složitosti vaší organizace a na vyspělosti jejího stávajícího systému řízení. 

Jaký je rozdíl mezi ISO 9001 a ISO 14001?

ISO 14001 je celosvětově uznávaná norma, která certifikuje systémy environmentálního managementu, zatímco ISO 9001 je celosvětově uznávaná norma, která certifikuje systém řízení kvality (QMS) podniku. Normy ISO 14001 a ISO 9001 se řídí rámcem dodatku SL a lze je snadno integrovat.

Jaké jsou požadavky normy ISO 14001?

Doložka 0 až 3: Úvod, rozsah, odkazy, termíny a definice

Doložka 4: Kontext organizace

Doložka 5: Vedení a závazky

Doložka 6: Plánování pro QMS

Doložka 7: Podpora a řízení zdrojů

Doložka 8: Operativní plánování a kontrola

Doložka 9: Hodnocení výkonnosti

Doložka 10: Opatření ke zlepšení

Máte již certifikaci dle ISO 14001 a chcete uskutečnit převod?

POZNATKY