Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

GAP Analýza bench-marking systému BOZP ve skupině Spolchemie (v roce 2020)

Prověření systému BOZP / Benchmarking v identifikovaných oblastech ve skupině SPOLCHEMIE pomáhá snižovat rizika a minimalizovat úrazy

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Základní údaje

 • 01

  Klient

  Společnosti SPOLCHEMIE (Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost).

 • 02

  Historie

  SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost v Ústí nad Labem patří přes 160 let ke klíčovým hráčům evropského chemického průmyslu. Výroba společnosti je vnitřně plně integrovaná, šetrná vůči životnímu prostředí a využívá vlastní patentovou technologii.

 • 03

  Výsledky

  Komplexní prověření stavu BOZP dle Zákona č. 262/2006 Sb.; 309/2006 Sb. a dalších předpisů a popis jednotlivých činností.

Výzvy pro zákazníka

Hlavním cílem společnosti Spolchemie je minimalizovat rizika a úrazovost spojenou s chemickými provozy a dále nastavit systém hodnocení a motivace zaměstnanců ve vztahu k BOZP. Z tohoto důvodu se projekt společnosti LRQA zaměřoval na tyto oblasti:
Prověřit a posoudit rozsah, formu a nástroje v níže uvedených oblastech BOZP skupiny SPOLCHEMIE, provést srovnání se standardy v ČR a EU (západní Evropa) pro chemický průmysl:
Jak jsou nastaveny předpisy BOZP + popis činností: pokrytí všech relevantních oblastí / činností, forma zpracování (srozumitelnost), dostupnost
Jak se provádí hodnocení rizik: forma (vhodnost), rozsah (přiměřenost), relevance pro realizované činnosti, implementace do předpisů + přijatá opatření
Zda jsou školení efektivní: tzn. rozsah, nástroje (osnovy/podklady), forma (srozumitelnost + efektivní realizace), periodická školení versus nové nástupy, časová náročnost / potřeba versus reálné možnosti, výstupy (záznamy),
Jak společnost přistupuje k nestandardním událostem (nehody, úrazy, skoro nehody/úrazy): forma reakce (nápravná / preventivní opatření), nástroje na evidenci (komplexnost x vhodnost x jednoduchost), přístup středního managementu, rozsah evidence (+ vyhodnocení / reakce) – hlášení i drobných odchylek / nestandardních událostí
Zda-li jsou definovány odpovědnosti a kompetence na jednotlivých úrovních řízení
Posoudili jsme vhodnost a přiměřenosti již nastavené organizační struktury
Jestli funguje systém odměňování (motivace) a sankcí ve vztahu k BOZP

Jak jsme pomohli

Naši odborníci provedli pomocí hloubkového Vertikální HSE Auditu metodikou přímého dotazování ve společnosti SPOLCHEMIE následující činnosti s ohledem na jejich závažnost a rizika a poukázali na nedostatky a oblasti, na které bylo potřeba se zaměřit. V průběhu projektu jsme řešili především oblasti:
Stav BOZP dle Zákona č. 262/2006 Sb.; 309/2006 Sb. a dalších předpisů + popis činností,
Identifikace a hodnocení rizik (vhodnost, rozsah relevance, implementace a opatření)
Efektivnost školení a jeho rozsah, nástroje a forma
Havarijní připravenost a reakce (nehody, úrazy, skoronehody, forma, nápravná opatření, evidence, hlášení)
Kompetence a odpovědnosti dle úrovní řízení
Organizační struktura a její nastavení
Systém motivace v BOZP

 

Spolupráce se společností LRQA nám pomohla identifikovat slabá místa a nedostatky v systému řízení BOZP, díky čemuž můžeme pokračovat v dalším zlepšování výkonnosti systému.

Pavel Žák

Technický ředitel / Technical director, SPOLCHEMIE

Čeho jsme dosáhli

U všech oblastí, které jsme postupně prověřili byla zpracována SWOT analýza a dále jsme provedli činnosti, které vedly ke zlepšení celého systému řízení BOZP vč. doporučení nových postupů/nástrojů. Dále jsme navrhli plán implementace navržených zlepšení / opatření a stanovení priorit. Z naší analýzy jsme zpracovali detailní zprávu z Analýzy rizik a stavu BOZP zahrnující centrálně řízené činnosti, výrobní a infrastrukturní provozy SPOLCHEMIE, kterou jsme prezentovali celému vedení společnosti.

Chcete získat více informací o této službě?

POZNATKY

Jak smýšlíme

Odborníci společnosti LRQA pravidelně sdílí své výzkumy a poznatky.

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?