Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Tillhandahålla struktur

Vårt kvalitetsledningssystem anger koncernens policys och målsättningar och är en del i vår övergripande strategi för att förverkliga vår vision.

Här anges ramarna för kvalitetsledning, arbetsmiljö, miljö och affärssystem genom att definiera effektiva arbetsförlopp och effektiv styrning. Koncernens ledningssystem har genomgått oberoende certifiering av BSI i enlighet med ISO9001, ISO14001 och ISO 45001.

Enheter inom koncernen innehar även olika ackrediteringar från UKAS (United Kingdom Accreditation Service) och andra liknande nationella organ över hela världen, i den omfattning som krävs för de tjänster som vi tillhandahåller.

LRQAs enheter är globalt välrenommerade och erkända av flera nationella myndigheter och innehar även specifika godkännanden rörande olika EU-direktiv.

LRQA är undertecknare av FN:s Global Compact och arbetar enligt de tio principerna för mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och anti-korruption som viktiga element för att skapa långsiktiga värden.

LRQA är fast beslutna att dessa principer ska återspeglas i vår affärsstrategi, den dagliga driften, organisationskulturen, påverkansområden och våra relationer med leverantörer. LRQA:s etiska riktlinjer och policy om meddelarfrihet hjälper oss att säkerställa överensstämmelse med aktuell lagstiftning, inklusive bestämmelserna att varken slaveri eller människohandel (skydd mot modernt slaveri) ska förekomma inom vår verksamhet eller i vår leveranskedja. Vi kräver att alla våra medarbetare och entreprenörer följer vår policy att motverka bestickning och korruption.

Vill du kontakta oss?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag