Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Compliance

Ons kwaliteitsmanagementsysteem definieert het beleid en de doelstellingen van de groep en maakt deel uit van de algemene strategie om onze visie in de praktijk gestalte te geven.

Het biedt een kader voor management van kwaliteits-, veiligheids- en gezondheids-, milieu- en bedrijfssystemen door het vaststellen van efficiënte werkwijzen en effectieve controles. Het managementsysteem van de Groep is onafhankelijk gecertificeerd volgens ISO9001, ISO14001 en OHSAS18001 door BSI.

De entiteiten binnen de groep hebben verder verschillende accreditaties van de United Kingdom Accreditation Service (UKAS) en andere, soortgelijke nationale instanties over de hele wereld, voor de werkterreinen die voor de verleende diensten van toepassing zijn.

Entiteiten van LRQA worden wereldwijd erkend door vele nationale overheden en hebben ook specifieke goedkeuringen voor diverse EG-richtlijnen.

LRQA is ondertekenaar van het VN Global Compact en onderschrijft de tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie als essentieel onderdeel voor het creëren van waarde voor de lange termijn.

LRQA wil dat deze principes tot uiting komen in onze bedrijfsstrategie, dagelijkse werkzaamheden, organisatiecultuur, invloedssfeer en relaties met leveranciers. De Ethische Code en het klokkenluidersbeleid van LRQA ondersteunen ons bij het voldoen aan wetgeving, waarin onder meer wordt gesteld dat slavernij of mensenhandel (Bescherming tegen moderne slavernij) nooit en te nimmer mag voorkomen in onze business of supply chain. Al onze medewerkers en aannemers zijn verplicht zich te houden aan ons anti-omkoping en anticorruptiebeleid.