Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Soulad s požadavky

Náš systém managementu kvality stanovuje zásady a cíle skupiny a je součástí naší celkové strategie k dosažení naší vize.

Poskytuje rámec pro systémy managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví, životního prostředí a podniku tím, že definuje efektivní pracovní postupy a účinné kontrolní procesy. Systém managementu skupiny je nezávisle certifikovaný od BSI dle standardů ISO9001, ISO14001 a ISO 45001.

Subjekty v rámci skupiny jsou také držiteli různých akreditací britského akreditačního úřadu UKAS (United Kingdom Accreditation Service) a jiných obdobných národních orgánů po celém světě, které jim umožňují řádně poskytovat nabízené služby.

Jednotlivé subjekty skupiny LRQA jsou globálně uznávané řadou národních úřadů a drží patřičná oprávnění pro různé směrnice ES.

Společnost LRQA je signatářem iniciativy Global Compact, Organizace spojených národů, a řídí se deseti principy v oblasti lidských práv, pracovních standardů, životního prostředí a boje proti korupci, jež jsou klíčové pro zajištění dlouhodobého hodnoty.

Společnost LRQA usiluje o to, aby se tyto principy odrážely v naší podnikové strategii, každodenních činnostech, kultuře společnosti, sféře vlivu a vztazích s dodavateli. Etický kodex společnosti LRQA a naše zásady transparentnosti nám pomáhají zajistit soulad s legislativními požadavky, mezi něž patří zákaz otrokářství a obchodování s lidmi (Ochrana proti modernímu otrokářství) v celé naší společnosti a v rámci dodavatelského řetězce. Všichni naši zaměstnanci a smluvní dodavatelé musí dodržovat protiúplatkářské a protikorupční zásady.

Chcete se na nás obrátit?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?