Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Skapa trovärdighet genom formell behörighet

ISO 45001 Revisor/Revisionsledare – CQI- och IRCA-certifierad.

CQI och IRCA certifierad utbildning, nummer: 1956

Klicka här för mer information om våra utbildningar.
Anmälan Visa datum och platser

Priser från

GBP1800


Kurstyp

 • Virtuell
 • Offentlig
 • Intern

Kurslängd

5 dag

Introduktion

Denna utbildning ger en överblick av de nödvändiga kunskaperna som krävs för att leda ett revisionsteam och genomföra första, andra och tredje parts revisioner enligt kraven i standarden ISO 45001.

Utöver våra traditionella klassrumsutbildningar erbjuder vi även virtuell utbildningar i realtid, som hålls av erfarna handledare via vår plattform, som ger deltagarna flexibiliteten att delta från önskad plats, utan att behöva resa.

Efter godkänd, genomförd utbildning uppfylls kraven för att bli en registrerad revisionsledare inom arbetsmiljö och detta styrks genom den formella behörigheten.

Vem bör delta?

Yrkesverksamma som vill utföra revision av kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 45001.

Vad får du lära dig?

 • Syftet och fördelarna med ett arbetsmiljöledningssystem
 • Grundläggande definitioner och terminologi
 • Vikten av faroidentifiering, riskbedömning och riskkontroll
 • Förebyggande förfarande vid riskhantering
 • Roll och ansvarsområden för revisor/revisionsledare
 • Planera och genomföra en intervju med högsta ledningen
 • Att utvärdera en organisations arbetsmiljöpolicy och målsättningar
 • Förberedande planering av revision på plats som fastställer effektiva revisionsspår mellan processer, områden och medlemmar i revisionsteamet
 • Förbereda för er revision genom att ta fram effektiva checklistor
 • Att samla in objektiva bevis genom iakttagelser, intervjuer och granskning av dokumentation
 • Att utvärdera målsättningsbevis och korrekt identifiering av överensstämmelse och avvikelser i förhållande till kraven
 • Korrekt resultatrapportering och utvärdering av förslag på korrigerande åtgärder
 • Kraven för att bli registrerad revisor/revisionsledare med IRCA.

Utbildningens längd

 • För virtuell utbildning erbjuds 40 utbildningstimmar uppdelat på 7 sessioner
 • För alternativet med 7 sessioner via virtuellt klassrum har vi gjort om hela utbildningens innehåll, visualisering och metodologi för att bättre passa den virtuella miljön och bättre kunna bemöta deltagarna tekniskt.
 • De deltagare som deltar i LRQA:s virtuella utbildning på 7 sessioner får göra sitt slutprov online i slutet av varje modul istället för att fysiskt delta i ett traditionellt slutprov.

Språk

Denna virtuella utbildning levereras på engelska

Vad behöver du för att förbereda dig?

 • Kunskap om principerna och koncepten inom yrkeshälsa och säkerhetsledning
 • Grundläggande kunskap om hur man hanterar arbetsmiljöfrågor genom faroidentifiering, riskbedömning, riskkontroll, uppfyllande av juridiska och andra krav
 • Kunskap om kraven som presenteras i kursen Introduktion till ISO 45001.

Vad ingår?

 • Utbildningsmaterial
 • Lunch och förfriskningar till deltagare med  klassrumsutbildning
 • CQI och IRCA certifikat

Utbildning från LRQA

Med LRQA kan du lära dig på ett sätt som fungerar för dig. Vi erbjuder flera olika typer av utbildningar, från fysiska till virtuella klassrum. Läs mer om påbyggnadsutbildningar från LRQA. 

CQI och IRCA certifierad

Denna utbildning från LRQA uppfyller de formella utbildningskraven som anges av CQI och IRCA.

CQI och IRCA certifierad utbildning är anpassad efter ett unikt kompetensramverk som bygger på den senaste kunskapen som de anställda behöver ha. Som godkänd utbildningspartner har LRQA genomgått grundlig utvärdering för att säkerställa högsta möjliga standard.

CQI och IRCA

För mer information om LRQA’s status som godkänd utbildningspartner hänvisas till webbsidorna för CQI och IRCA.

Anmälan Visa datum och platser

Priser från

GBP1800


Kurstyp

 • Virtuell
 • Offentlig
 • Intern

Kurslängd

5 dag

Internt

Om ni är på jakt efter en utbildning för fyra eller fler personer kan våra interna utbildningar vara ett kostnadseffektivt alternativ. Kontakta teamet för en offert.

Specialanpassad

More Virtual Training dates available in our global training program.

Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag