Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Szkolenie Auditor Wiodący ISO 45001:2018 (Akredytacja IRCA 1956)

Podnieś kwalifikacje dzięki kursowi Auditor Wiodący ISO 45001:2018 (IRCA)

Akredytowane przez IRCA 5-dniowe praktyczne szkolenie w zakresie przygotowania, realizacji i raportowania auditu wewnętrznego i zewnętrznego

Dowiedz się więcej na temat naszych szkoleń

O szkoleniu

Ten pięciodniowy kurs przedstawia niezbędne umiejętności potrzebne do kierowania zespołem audytorów ISO 45001 i przeprowadzania pierwszych, drugich i trzecich audytów w odniesieniu do wymagań normy BHP

Pomyślne ukończenie tego certyfikowanego kursu spełnia wymagania, aby zostać zarejestrowanym audytorem wiodącym IRCA i dodaje wiarygodności poprzez formalne kwalifikacje.

Nasze rozbudowane studium przypadku przygotuje Cię do stawiania czoła problemom związanym z brakiem czasu, nadmiarem i niedoborem informacji czy rosnącym oczekiwaniom klientów - czyli z codziennością pracy auditora.

Dla kogo jest to szkolenie

Profesjonaliści, którzy chcą audytować systemy zarządzania BHP pod kątem wymagań ISO 45001.

Osoby realizujące audyty u dostawców/partnerów gdzie obecny jest element BHP

Osoby rozważające kwalifikacje na audytorów zewnętrznych (certyfikacyjnych) ISO 45001

Osoby zarządzające działami i procesami BHP

Czego się nauczysz

 • Cel i korzyści wynikające z systemu zarządzania BHP
 • Definicje i terminologia w BHP i ISO 45001
 • Znaczenie identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i kontroli ryzyka
 • Prewencyjne podejście do zarządzania ryzykiem
 • Rola i obowiązki audytora/audytora wiodącego
 • Zaplanowanie i przeprowadzenie rozmowy z najwyższym kierownictwem
 • Ocena polityki i celów BHP organizacji.
 • Przygotowanie planu audytu na miejscu, który ustanawia efektywne ścieżki audytu w procesach, obszarach i pomiędzy członkami zespołu audytorów.
 • Przygotowanie się do audytów poprzez opracowanie skutecznych list kontrolnych.
 • Zebranie obiektywnych dowodów poprzez obserwację, rozmowę i przegląd dokumentacji.
 • Ocena obiektywnych dowodów i prawidłowo zidentyfikowanych zgodność i niezgodność z wymaganiami
 • Dokładne raportowanie ustaleń i ocena propozycji działań korygujących.
 • Wymagania, aby zostać zarejestrowanym audytor wiodący w IRCA.

Your future development

 • Znajomość zasad i koncepcji zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Podstawowa wiedza na temat zarządzania BHP poprzez identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka, kontrolę ryzyka, zgodność z wymaganiami prawnymi i innymi
 • Minimum podstawowa znajmość normy ISO 45001:2018

Szkolenie obejmuje

 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch i poczęstunek dla uczestników szkoleń otwartych
 • Certyfikat CQI i IRCA
 • Kopia normy wypożyczana na czas szkolenia

Twój dalszy rozwój

Dedykowane rozwiązania

Współpracuj z naszymi ekspertami ds. szkoleń, aby opracować kurs lub program szkoleniowy dostosowany do Twoich konkretnych wymagań. Skontaktuj się z naszym zespołem by otrzymać ofertę.

Szkolenie w firmie

Jeśli szukasz kursu dla czterech lub więcej osób, możliwość szkolenia w firmie może okazać się bardziej opłacalna. Skontaktuj się z naszym zespołem by otrzymać ofertę.

Dowiedz się więcej na temat naszych szkoleń

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?