Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Επιθεωρητής τρίτου μέρους στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία: Ανεβάστε τις γνώσεις σας στο επόμενο επίπεδο!

ISO 45001 Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής Υγείας και Ασφάλειας.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • είστε επιθεωρητής ποιότητας 2ου ή 3ου μέρους που επιθυμεί να αναπτύξει την υφιστάμενη εμπειρία του σε επιθεωρήσεις
 • θέλετε να επιθεωρείτε Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 45001
 • είστε Επιθεωρητής ή Διαχειριστής Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και επιθυμείτε να προσθέσετε στην αξιοπιστία σας ένα ευρέως αποδεκτό προσόν
 • επιθυμείτε να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις θεωρητικής εκπαίδευσης για πιστοποίηση επικεφαλής επιθεωρητή

Θα μάθετε...

 • τον σκοπό και τα οφέλη ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • βασικούς ορισμούς εννοιών που θα σας βοηθήσουν να ερμηνεύσετε και να επιθεωρήσετε τις απαιτήσεις του ISO 45001
 • να αναλύετε τη χρήση του ISO 45001 και να προτείνετε παραδείγματα τεκμηρίων τα οποία θα δείχνουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές
 • τη σημαντικότητα της αναγνώρισης κινδύνων, ανάλυσης κινδύνου και ελέγχου των κινδύνων
 • πώς οι οργανισμοί μπορούν να υιοθετήσουν μια προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνων μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του ISO 45001
 • τους ρόλους και τις ευθύνες ενός επιθεωρητή και επικεφαλής επιθεωρητή
 • να σχεδιάζετε και να διεξάγετε συνέντευξη με την ανώτατη διοίκηση και να αξιολογείτε την πολιτική και τους στόχους Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ενός οργανισμού
 • να καταρτίζετε ένα πρόγραμμα επιτόπιας επιθεώρησης το οποίο να θεμελιώνει αποτελεσματικές διαδρομές ελέγχου (audit trails) μεταξύ των διεργασιών και μεταξύ των μελών μιας ομάδας επιθεώρησης
 • τον τρόπο να διεξάγετε επιθεωρήσεις στις διεργασίες και περιοχές και να αξιολογείτε την αποτελεσματική εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 •  να προετοιμάζεστε διεξοδικά για μία επιθεώρηση και να δημιουργείτε καταλόγους ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων και όσων βασίζονται σε διεργασίες) 
 • να συγκεντρώνετε αντικειμενικά τεκμήρια μέσω της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ανασκόπησης τεκμηρίωσης 
 • πώς να αξιολογείτε αντικειμενικά τεκμήρια και να αναγνωρίζετε σωστά τη συμμόρφωση και τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
 • να αναφέρετε με ακρίβεια τα ευρήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 45001, να καταγράφετε και να βαθμολογείτε τις εκθέσεις των μη συμμορφώσεων και να αξιολογείτε τις προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες 
 • πώς να παρουσιάσετε τη συνολική σας αξιολόγηση στην ανώτατη διοίκηση

Θα χρειαστεί...

 • να κατέχετε τις ακόλουθες αρχές και έννοιες διαχείρισης υγείας και ασφάλειας:
 1. τον κύκλο βελτίωσης Plan-Do-Check-Act (PDCA)
 2. τη Δομή Υψηλού Επιπέδου (High Level Structure) στην οποία βασίζεται το πρότυπο ISO 45001
 3. τον σκοπό και τα οφέλη ενός συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 4. βασικές γνώσεις διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία μέσα από την αναγνώριση κινδύνων, την ανάλυση κινδύνων και του ελέγχου των κινδύνων και της συμμόρφωσης με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις
 5. βασική επίγνωση από καθημερινά παραδείγματα που σχετίζονται με την εθνική και τοπική νομοθεσία καθώς και τις απαιτήσεις στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 6. συνήθης όρους και ορισμούς εννοιών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία όπως ορίζονται στο ISO 45001

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

 • Σεμινάρια Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή Συστημάτων σύμφωνα με άλλα πρότυπα
 • Πρακτική Εκπαίδευση σε επιθεωρήσεις (διενέργεια πραγματικών επιθεωρήσεων στην εταιρεία σας υπό την επίβλεψη εισηγητή μας)
 • Δείτε τα σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης της LRQA

Ωράριο…

 • Τις πρώτες τέσσερις ημέρες 09:00-18:00
 • Την πέμπτη ημέρα 09:00-15:00

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα και σε επιθεωρητές που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO 45001:2018 και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε επίπεδο επικεφαλής επιθεωρητή.

Πιστοποιημένο από CQI & IRCA

Αυτό το σεμινάριο της LRQA πληροί τις επίσημες εκπαιδευτικές απαιτήσεις όπως ορίζονται από CQI & IRCA.

Οι πιστοποιημένες από CQI και IRCA εκπαιδεύσεις χαρτογραφούνται σε ένα μοναδικό πλαίσιο ικανοτήτων, το οποίο βασίζεται στις τελευταίες δεξιότητες που χρειάζονται οι εργοδότες. Ως Εγκεκριμένος Εκπαιδευτικός Συνεργάτης, η LRQA έχει επιθεωρηθεί διεξοδικά προκειμένου να εξασφαλίσει τα υψηλότερα πρότυπα.

CQI & IRCA

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της LRQA ως Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Συνεργάτη, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του CQI & IRCA.

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

Προσαρμοσμένος

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής σας

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;