Skip content
+420 281 910 369

Kontaktujte nás

Kurz je přínosný pokud…

 • Plánujete provádět interní audity EMS ve vaší firmě podle ISO 14001.
 • Provádíte interní audity EMS, ale ještě jste neměli žádné školení interních auditorů.
 • Plánujete provádět interní audity EMS u vašich dodavatelů.
S virtuálním školením jsem byl velmi spokojen, ať již po obsahové stránce, tak po stránce dovedností školitele zaujmout publikum.
Head of SHEQ CZE/SVK, Linde Gas a.s. Miroslav Vondena

Co se naučíte…

 • Interpretovat požadavky ISO 14001 s ohledem na systém environmentálního managementu ve vaší organizaci.
 • Naučíte se provádět audity v souladu s ISO 19011.
 • Posuzovat požadavky ISO 14001 a zdůvodňovat možná rizika pro vaši organizaci v případě nesplnění konkrétního požadavku.
 • Pochopíte cyklus auditu od zadání auditu po jeho provedení a zhodnocení jeho efektivity.
 • Naučíte využívat dostupných zdrojů pro naplánování auditu.
 • Budete umět zhodnotit rizika procesu auditu a navrhnout opatření k jejich zmírnění.
 • Naučíte se využívat příležitostí k zefektivnění auditního procesu.
 • Naučíte se správně komunikovat s auditovanými tak, aby byl audit chápán jako zdroj informací potřebných ke zlepšování procesů vašeho systému environmentálního managementu.
 • Budete schopni rozlišit podstatné od méně podstatného s ohledem na cíl auditu.
 • Naučíte se provádět záznamy z auditu tak, aby byly srozumitelné pro auditovanou stranu i vaše kolegy z týmu auditorů.
 • Naučíte se formulovat neshody ve čtyřech základních krocích tak, aby byly zdůvodněny především z hlediska projevu možných rizik, pokud by nebyla přijata včas účinná nápravná opatření.
 • Budete umět posoudit přijatá opatření k neshodám z hlediska jejich efektivity a zaměření na odstranění kořenových příčin.
 • Obecné zásady provádění auditu budete umět využít i pro jiné systémy než je EMS, jako jsou např. QMS (požadavky ISO 9001) nebo OHS (ISO 45001) anebo v integrovaných systémech managementu.
 • První den kurzu je věnován stručnému přehledu požadavků ISO 14001.

Co byste měli znát…

 • Měli byste mít základní povědomí o systému managementu kvality ve vaší organizaci.
 • Mít základní povědomí o termínech:
  • co je to proces
  • cyklus PDCA
  • riziko/příležitosti
  • uchovávané a udržované dokumentované informace
  • neshoda a nápravné opatření.
 • Mít obecné povědomí o: 
  • systému environmentálního managementu ve vaší organizaci
  • politice a cílech EMS ve vaší organizaci
  • legislativních požadavcích, které se týkají ochrany životního prostředí
  • auditech druhou a třetí stranou ve vaší organizaci a o výsledcích těchto auditů týkajících se EMS.
 • Mít základní osobní předpoklady pro práci auditora, jako jsou:
  • etické chování
  • komunikační dovednosti
  • schopnost naslouchat druhým
  • samostatnost
  • respekt k auditovaným.

Může Vás zajímat…

Časový rozsah kurzu

 • Prezenční výuka: 3 dny (9:00 – 17:00).
 • Virtuální kurz: 4 dny (8:00 – 14:00).

V ceně je zahrnuto

 • Studijní materiály
 • Osvědčení pro absolventy
 • Občerstvení a oběd (jen v případě prezenční výuky)

Platba

Fakturu obdržíte po skončení kurzu

Osvědčení

Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát Interního auditora EMS (ČSN ISO 14001:2015) potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Účastníci jsou informováni o celkovém hodnocení (Prospěl/Neprospěl). Konkrétní bodové ohodnocení zkoušky není účastníkům sdělováno. Certifikát zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost certifikátu není časově omezena.

Na míru

Spolupracujte s našimi odbornými školitely, kteří vám vytvoří školení přesně podle vašich požadavků. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Firemní školení

Pokud hledáte kurz pro čtyři a více osob, může pro vás být firemní školení cenově výhodnější. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.