Skip content
Ascend

Introduktion till systemet för hantering av livsmedelssäkerhet baserat på ISO 22000:2018 och FSSC 22000 v5.1

Lär dig principerna för ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Kontakta oss

Du behöver den här utbildningen om...

Vill du få förståelse för bakgrunden och principerna i ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet (FSMS), samt viktiga egenskaper och grundläggande krav i standarden ISO 22000.

Vi lär oss...

  • Bakgrunden och principerna för ledningssystem för livsmedelssäkerhet 
  • Hur man identifierar viktiga egenskaper i ett effektivt FSMS
  • Beskriva, analysera och tolka de grundläggande kraven i ISO 22000
  • Att utföra ”gap-analys” på företagets interna FSMS, med hjälp av ISO 22000 som norm.

Vad behöver du förbereda?

  • Tidigare erfarenhet av arbete i livsmedelskedjan.
  • Kunskaper om HACCP-principer.

Utbildningslängd

  • En dag för klassrumsutbildning
  • För eLearning är den genomsnittliga utbildningstiden mellan 3–5 timmar. Utbildningstiden kan variera beroende på olika faktorer, däribland deltagarens aktuella kunskapsnivå om ämnet, utbildningsmiljö och inlärningsstil.

Utbildning från LRQA

Med LRQA kan du lära dig på ett sätt som fungerar för dig. Vi erbjuder flera olika typer av utbildningar, från fysiska till virtuella klassrum. Läs mer om påbyggnadsutbildningar från LRQA.