Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

VILL DU FÖRSTÅ ISO 45001?

Introduktion till ISO 45001.

Klicka här för mer information om våra utbildningar.
Anmälan Visa datum och platser

Priser från

SEK2999


Kurstyp

  • e-learning

Kurslängd

3-5 timmar

Beskrivning

Endagskurs på engelska som förklarar de affärsmässiga fördelarna med att implementera ledningssystem för arbetsmiljö. För webkurs är den genomsnittliga inlärningstiden avsedd att vara mellan 3-5 timmar. Kursen ger dig kunskap om de viktigaste termerna och hjälper dig att tolka och tillämpa kraven i ISO 45001. Kursen beskriver också skyldigheter som din organisation har enligt lag och metoder för att förebygga arbetsrelaterade skador och ohälsa genom identifiering av faror och risker.

Deltagare

Alla som har behov av förståelse för ISO 45001 och ledningssystem för arbetsmiljö.

Kursinnehåll

  • Syfte och viktiga krav i ISO 45001
  • Den övergripande strukturen för standarder samt innehåll i ISO 45001
  • Viktiga termer och definitioner
  • De metoder som ligger till grund för ISO 45001, inklusive processbaserat arbetssätt, samt PDCA-cykeln: Planera-Genomföra-Följa upp-Förbättra

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Detta ingår

  • Kursmaterial

  • Kursintyg

  • Lunch och fika (endast deltagare på offentliga kurser)

Påbyggnadskurser

Kurslängd

En dag för klassrumskurs och distanskurs. För webkurs är den genomsnittliga inlärningstiden avsedd att vara mellan 3-5 timmar. Studietiden kan variera beroende på nuvarande förståelse av ämnet, studiemiljön och inlärningsstil.

Anmälan Visa datum och platser

Priser från

SEK2999


Kurstyp

  • e-learning

Kurslängd

3-5 timmar

More Virtual Training dates available in our global training program.

Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag