Skip content
Ascend

Introduktion till ISO 45001.

VILL DU FÖRSTÅ ISO 45001?

+46 31 26 21 80

Kontakta oss

Beskrivning

Endagskurs på engelska som förklarar de affärsmässiga fördelarna med att implementera ledningssystem för arbetsmiljö. För webkurs är den genomsnittliga inlärningstiden avsedd att vara mellan 3-5 timmar. Kursen ger dig kunskap om de viktigaste termerna och hjälper dig att tolka och tillämpa kraven i ISO 45001. Kursen beskriver också skyldigheter som din organisation har enligt lag och metoder för att förebygga arbetsrelaterade skador och ohälsa genom identifiering av faror och risker.

Deltagare

Alla som har behov av förståelse för ISO 45001 och ledningssystem för arbetsmiljö.

Kursinnehåll

  • Syfte och viktiga krav i ISO 45001
  • Den övergripande strukturen för standarder samt innehåll i ISO 45001
  • Viktiga termer och definitioner
  • De metoder som ligger till grund för ISO 45001, inklusive processbaserat arbetssätt, samt PDCA-cykeln: Planera-Genomföra-Följa upp-Förbättra

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Detta ingår

  • Kursmaterial

  • Kursintyg

  • Lunch och fika (endast deltagare på offentliga kurser)

Påbyggnadskurser

Kurslängd

En dag för klassrumskurs och distanskurs. För webkurs är den genomsnittliga inlärningstiden avsedd att vara mellan 3-5 timmar. Studietiden kan variera beroende på nuvarande förståelse av ämnet, studiemiljön och inlärningsstil.