Skip content
Ascend

eLearning Väsentlig guide till ISO 27001.

Syftet med och omfattningen av ISO 27001

+46 31 26 21 80

Kontakta oss

Kursbeskrivning

 • Endagskurs online på engelska utformad för dig som arbetar med ledningssystem för informationssäkerhet och vill få en förståelse för strukturen och kraven i standarden ISO 27001.
 • Kursen har utformats och utvecklats av LRQAs experter på ledningssystem för att säkerställa att deltagarna får kunskap om kraven i ISO 27001.

Deltagare

 • Du som ansvarar för att utveckla, implementera och underhålla ett ledningssystem för informationssäkerhet och som vill ha ytterligare kunskap om ISO 27001.
 • Du som vill ha kunskap om standardens krav och övergripande struktur.
 • Du som behöver kunskap för att tolka kraven i ISO 27001.

Kursinnehåll

 • Syftet med och omfattningen av ISO 27001
 • Viktiga termer och definitioner
 • Strukturen i ISO 27001
 • Översikt över kraven i ISO 27001

Förkunskaper

 • Inga förkunskaper krävs, men grundläggande förståelse för ledningssystem för informationssäkerhet är en fördel.

Detta ingår

 • Tillgång till webkurs
 • Kunskapstester
 • Kursintyg

Kurslängd

Den genomsnittliga inlärningstiden för denna kurs är avsedd att vara ungefär en timme. Studietiden kan variera beroende deltagarnas nuvarande förståelse av ämnet, studiemiljön och inlärningsstil.

Utbildning från LRQA

Med LRQA kan du lära dig på ett sätt som fungerar för dig. Vi erbjuder flera olika typer av utbildningar, från fysiska till virtuella klassrum. Läs mer om påbyggnadsutbildningar från LRQA. 

Specialanpassad

Arbeta med våra utbildare för att ta fram utbildningar och program specifikt för era behov och krav.