Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Skapa trovärdighet genom formell behörighet

EMS Revisor/Revisionsledare – CQI- och IRCA-certifierad

CQI och IRCA certifierad utbildning, nummer: 18008

Best Seller

Bästsäljare

Klicka här för mer information om våra utbildningar.
Anmälan Visa datum och platser

Priser från

GBP1900


Kurstyp

 • Virtuell
 • Offentlig
 • Intern

Kurslängd

5 dag

Introduktion

Denna EMS-utbildning ger dig nödvändiga kunskaperna för att genomföra första, andra och tredje parts revisioner enligt kraven i ISO 14001, samt leda ett revisionsteamet.

Utöver våra traditionella klassrumsutbildningar erbjuder vi även virtuell utbildningar i realtid, som hålls av erfarna handledare via vår plattform, som ger deltagarna flexibiliteten att delta från önskad plats, utan att behöva resa.

Genomförd, godkänd utbildning uppfyller de formella utbildningskraven i CQI och IRCA och ger dig ökad trovärdighet. 

Du behöver den här utbildningen om...

 • Du ska granska Miljöledningssystem enligt kraven i ISO 14001
 • Du är revisor eller arbetar med miljöledning och vill bygga på dina kunskaper med erkända kvalifikationer
 • Du vill uppfylla de formella utbildningskraven för IRCA-certifiering

Vi lär oss...

 • Syftet med ett miljöledningssystem och vilka företagsfördelar och samhälleliga fördelar det innebär att förbättra miljöprestanda
 • Ramverket ”Plan-Do-Check-Act” med avseende på ISO 14001
 • Förhållandet mellan ledningsansvar, organisationens sammanhang, miljöpolicy, miljöplanering, implementering av policy, driftkontroll, prestandakontroll, revisionsledning och kontinuerlig förbättring
 • Grundläggande terminologi som hjälper dig att tolka och utföra revision enligt kraven i ISO 14001
 • Skillnaden mellan efterlevnadsåläggande och överensstämmelse med ISO 14001
 • Planera och genomföra en intervju med högsta ledningen
 • Hur man planerar, utför, rapporterar och följer upp en revision av ett miljöledningssystem för att fastlägga överensstämmelse (eller annat) med ISO 14001 i enlighet med ISO 19011 (och ISO 17021 där så är aktuellt)
 • Förberedande planering av revision på plats som fastställer effektiva revisionsspår mellan processer och mellan medlemmarna i revisionsteamet
 • Grundlig förberedelse för revision och framtagning av checklistor (inklusive processbaserade checklistor)
 • Att revisionen bidrar till och förbättrar ledningssystemets effektivitet
 • Att granskningen av överensstämmelsen kan förbättra stabilitet och robusthet i ledningssystemet
 • Roller och ansvarsområden för revisor och revisionsledare
 • Att samla in objektiva bevis genom iakttagelser, intervjuer och granskning av dokumentation
 • Rapportera resultaten på korrekt sätt enligt kraven i ISO 14001, skriva och gradera avvikelserapporter och utvärdera förslag på korrigerande åtgärder
 • Certifieringskraven för att bli IRCA registrerad revisor/revisionsledare.

Du behöver...

 • Kunskap och förståelse av ISO 14001 samt erfarenhet av revision
 • Optimalt är genomförd och godkänd Introduktion till ISO 14001
 • Förstå grunderna kring hur organisationer fungerar och vilken roll högsta ledningen har
 • Få god kunskap om ISO 14001 och kunskap om principer och koncept inom miljöledning, inklusive:
  • Konceptet för miljömässigt hållbar utveckling, varigenom en organisation måste säkerställa att de åtgärder som utförs idag inte förstör framtidens miljö
  • Syftet med en inledande granskning är att lägga grunden för att skapa ett miljöledningssystem där det i nuläget inte finns något
  • Utvärdering av aktiviteter, produkter och tjänster för att fastställa tillhörande miljöaspekter vid normala driftförhållanden, onormala förhållanden så som uppstart och nedstängning, samt nödsituationer och olyckor
  • Överväganden av miljöaspekter med hänsyn till: utsläpp i luften, utsläpp i vatten och utsläpp på land, användning av råmaterial, naturresurser och energi, avgiven och förlorad energi exempelvis som värme, strålning, vibration, ånga och tryckluft, olägenheter för allmänheten som exempelvis ljusföroreningar, buller och lukter
  • Miljölagstiftning och hur efterlevnaden av lagar utgör en del av miljöledningssystemet, vanliga metoder för utvärdering av avsevärd påverkan rörande identifierade miljöaspekter och hur deras rangordning påverkar driftkontroll och prioritering av förbättringar
 • Genomföra ungefär 2 timmars förberedande arbete innan du deltar i utbildningen.

Utbildningens längd

 • För virtuell utbildning erbjuds 40 utbildningstimmar uppdelat på 7 sessioner
 • För alternativet med 7 sessioner via virtuellt klassrum har vi gjort om hela utbildningens innehåll, visualisering och metodologi för att bättre passa den virtuella miljön och bättre kunna bemöta deltagarna tekniskt.
 • De deltagare som deltar i LRQA:s virtuella utbildning på 7 sessioner får göra sitt slutprov online i slutet av varje modul istället för att fysiskt delta i ett traditionellt slutprov.

Språk

Denna virtuella utbildning levereras på engelska

Utbildning från LRQA

Med LRQA kan du lära dig på ett sätt som fungerar för dig. Vi erbjuder flera olika typer av utbildningar, från fysiska till virtuella klassrum. Läs mer om påbyggnadsutbildningar från LRQA. 

CQI och IRCA certifierad

Denna utbildning från LRQA uppfyller de formella utbildningskraven som anges av CQI och IRCA.

CQI och IRCA certifierad utbildning är anpassat efter ett unikt kompetensramverk som bygger på den senaste kunskapen som de anställda behöver ha. Som en godkänd utbildningspartner har LRQA genomgått grundliga utvärderingar för att säkerställa högsta möjliga standarder.

CQI och IRCA

För mer information om LRQA’s status som godkänd utbildningspartner hänvisas till webbsidorna för CQI och IRCA.

Anmälan Visa datum och platser

Priser från

GBP1900


Kurstyp

 • Virtuell
 • Offentlig
 • Intern

Kurslängd

5 dag

Internt

Om ni är på jakt efter en utbildning för fyra eller fler personer kan våra interna utbildningar vara ett kostnadseffektivt alternativ. Kontakta teamet för en offert.

Specialanpassad

More Virtual Training dates available in our global training program.

Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag