Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 45001:2018-kunder påverkas av IAFs uppdateringar av MD5 och MD22.

International Accreditation Forums (IAF) har gjort uppdateringar av obligatoriska dokument, MD22 och MD5, som styr hur certifieringsorgan utför revisioner av ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001:2018. Det innebär att vissa organisationer kommer att omkategoriseras från medel till hög risk från och med den 7 maj 2020. För dessa företag kan det innebära ökad tid för genomförandet av revisoner enligt ISO 45001.

Om ni är kunder hos LRQA och påverkas av dessa förändringar, kommer ni att meddelas direkt och de aktuella ändringarna kommer att klarläggas.

Se nedan svar på några vanliga frågor som kan hjälpa er besvara eventuella frågor ni har:

Vanliga frågor:

Vilka dokument är det som anger ändringarna?

IAF MD5 och IAF MD22 är obligatoriska dokument som skall tillämpas av alla certifieringsorgan.

Vilka branscher påverkas av förändringarna?

Högriskföretag omfattar företag i följande branscher:

 • Tillverkning av glasfiber
 • Gasproduktion, lagring och distribution
 • Elproduktion och eldistribution
 • Lagring av stora mängder farligt material
 • Icke-metallisk produktion, produkter som keramik, betong, cement, kalk, etc.
 • Flygindustrin
 • Bilindustrin
 • Behandling av farligt och icke-farligt avfall t.ex. förbränning
 • Rening av avloppsvatten
 • Slakterier
 • Transport och distribution av farligt gods via land, luft och vatten
 • Försvarsverksamhet/krishantering
 • Hälso- och sjukvård/sjukhus/veterinär/socialt arbete

När vet vi om vår verksamhet kategoriseras som hög risk och påverkas av förändringarna?

Alla certifierade kunder som påverkas av ändringarna kommer att informeras individuellt före nästa revisionsbesök.

Kommer extra tid att läggas till automatiskt?

När ni får meddelande om granskningsdatumen ska detta omfatta den ändrade varaktighetstiden.

Vi har vår certifieringsrevision enligt ISO 45001 i mars, kommer denna att omfatta den tid som krävs till följd av omkategoriseringen?

Endast revisioner efter den 7 maj 2020 ska genomföras utifrån den utökade revisionstiden.

Kommer längden på löpande revisioner att ändras?

Ja, men bara om er riskkategori ändras från medel till hög risk.

Behöver vi ett nytt kontrakt?

Ja, vi kommer att utfärda ett ändrat kontrakt efter anmälan av ändringarna.

Varför ska vi betala mer när vi ingick kontrakt i god tro?

Detta är en förändring som LRQA och alla andra certifieringsorgan måste genomföra för att fortsätta att erbjuda ackrediterad certifiering för ledningssystem för arbetsmiljö.

Vad är tidsramen? När måste den extra tiden införas?

Alla besök efter den 7 maj 2020 måste göras enligt de nya kraven.

För mer information om våra tjänster

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag