Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Zmiany dotyczące klientów ISO 45001: 2018 wynikające opublikowania zno

Aktualizacje wprowadzone przez Międzynarodowe Forum Akredytacyjne (IAF) w obowiązkowych dokumentach MD22 i MD5, które regulują sposób, w jaki Jednostki Certyfikujące dostarczają certyfikatów ISO 45001: 2018 oraz oceny OHSMS oznaczają, że niektóre organizacje zostaną przeklasyfikowane ze średniego, na wysokie ryzyko ze skutkiem od 7 maja 2020 r. W przypadku tych przedsiębiorstw czas potrzebny na ukończenie audytów ISO 45001 i OHSMS może się wydłużyć.

Jeśli jesteś klientem LRQA, którego dotyczą niniejsze zmiany, skontaktujemy się z Tobą bezpośrednio, aby omówić dalsze kroki.

Aby rozwiać część wątpliwości, poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

FAQ:

Jakie dokumenty omawiają wprowadzone zmiany?

Zmiany są wprowadzone w dokumentach IAF MD5 i IAF MD22, które mają status obowiązkowych i muszą być stosowane przez wszystkie jednostki certyfikujące.

Których sektorów dotyczą wprowadzone zmiany?

Wysokie ryzyko dotyczy przedsiębiorstw działających w następujących branżach:

 • Produkcja włókna szklanego
 • Produkcja, magazynowanie i dystrybucja gazu
 • Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
 • Przechowywanie dużych ilości materiałów niebezpiecznych
 • Przetwarzanie niemetaliczne i produkty obejmujące ceramikę, beton, cement, wapno, tynk itp.
 • Przemysł lotniczy
 • Branża motoryzacyjna
 • Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, np. spopielanie
 • Przetwarzanie ścieków i kanalizacja
 • Przemysł obróbki mięsa
 • Transport i dystrybucja towarów niebezpiecznych drogą lądową, powietrzną i wodną
 • Działania obronne / zarządzanie kryzysowe
 • Służba zdrowia / szpitale / weterynaria / prace społeczne

Kiedy się dowiem czy nowelizacja dokumentów dotyczy mojego przedsiębiorstwa i czy ocena ryzyka mojego biznesu została podniesiona?

Wszyscy certyfikowani klienci, których dotyczy aktualizacja dokumentów, zostaną indywidualnie poinformowani przed kolejną wizytą oceniającą.

Czy czas certyfikacji zostanie automatycznie wydłużony?

Powiadomienie o datach audytu będzie to także zawierać informację o dodatkowym czasie obowiązywania certyfikatu.

Termin mojej wizyty migracyjnej ISO 45001 wypada marcu. Czy zmiany klasyfikacji zostaną uwzględnione?

Jedynie oceny dokonane po dacie wdrożenia w dniu 7 maja 2020 r. będą oceniane według skorygowanego czasu kontroli.

Czy zmieni się czas trwania wizyt nadzorczych?

Tak, ale tylko w przypadku zmiany kategorii ryzyka ze średniego na wysokie.

Czy potrzebuję nowego kontraktu?

Tak, wydamy zmienioną umowę już po przesłaniu powiadomienia o nowelizacjach dokumentów.

Dlaczego muszę dopłacić, skoro podpisałem umowę w dobrej wierze?

Akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania, w tym LRQA, są zobowiązane do wdrożenia wymagań zawartych w dokumentach IAF MD 5 i IAF MD 22 w obszarze akredytowanej działalności.

Jakie obowiązują ramy czasowe?

Wszystkie wizyty po 7 maja 2020 r. muszą zostać przeprowadzone zgodnie z nowymi regulacjami.

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?