Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Wijzigingen die van invloed zijn op ISO 45001: 2018

Wijzigingen die van invloed zijn op ISO 45001: 2018-klanten van IAF MD5- en MD22-updates.

Wijzigingen door het International Accreditation Forum (IAF) in verplichte documenten MD22 en Md5 die de manier bepalen waarop certificeringsinstanties ISO 45001: 2018 en OHSMS-beoordelingen afleveren, betekenen dat sommige organisaties vanaf 7 mei 2020 opnieuw worden ingedeeld van gemiddeld naar hoog risico. Voor die bedrijven kan de tijd die nodig is om de ISO 45001- en OHSMS-audits te voltooien, toenemen.

Als uw bedrijf is aangesloten bij LRQA en wordt beïnvloed door deze wijzigingen, wordt u rechtstreeks op de hoogte gebracht en worden de wijzigingen besproken.

 

Veel gestelde vragen:

Welke documenten specificeren de wijzigingen?

Dit zijn de verplichte documenten IAF MD5 en IAF MD22 die door alle certificerende instanties moeten worden toegepast.

 Welke sectoren worden beïnvloed door de wijzigingen?

Sectoren met een hoog risico zijn hieronder weergegeven:

 • Fabricage van glasvezel
 • Gasproductie, opslag en distributie
 • Elektriciteitsproductie en distributie
 • Opslag van grote hoeveelheden gevaarlijk materiaal
 • Niet-metalen verwerking en producten voor keramiek, beton, cement, kalk, gips, enz.
 • Luchtvaartindustrie
 • Auto-industrie
 • Verwerking van gevaarlijke en ongevaarlijke afvalstoffen, b.v. verbranding
 • Effluent en riolering
 • Slachthuizen
 • Transport en distributie van gevaarlijke goederen over land, lucht en water
 • Defensieactiviteiten/ crisisbeheer
 • Gezondheidszorg/ ziekenhuizen/ veterinaire/ sociale werken

Wanneer weet ik of mijn bedrijfsactiviteiten een hoog risico lopen en worden beïnvloed door de wijzigingen?

Alle gecertificeerde klanten die door de wijzigingen worden getroffen, worden individueel geadviseerd voor het volgende beoordelingsbezoek.

Wordt er automatisch extra tijd toegevoegd?

Wanneer u bericht krijgt van de auditdata, zal dit de gewijzigde duur bevatten.

Ik heb mijn ISO 45001-migratiebezoek in maart, zal dit de tijd omvatten die nodig is als gevolg van hercategorisatie?

Alleen beoordelingen na de implementatiedatum van 7 mei 2020 worden beoordeeld op de herziene audittijd.

Verandert de duur van de controlebezoeken?

Ja, maar alleen als uw risicocategorie verandert van gemiddeld naar hoog risico.

 Heb ik een nieuw contract nodig?

Ja, we zullen een gewijzigd contract uitgeven na kennisgeving van de wijzigingen.

Waarom moet ik meer betalen als ik ter goeder trouw en contract heb gesloten?

Dit is een wijziging die LRQA en alle andere CB’s moeten doorvoeren om Accredited Certification voor OH & S-managementsystemen te blijven aanbieden.

Om welke tijdschema’s gaat het? Wanneer moet de extra tijd zijn verstreken?

Alle bezoeken na 7 mei 2020 moeten worden uitgevoerd volgens de nieuwe vereisten.

Neem contact met mij op

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?