Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 50001 Certification Services

Ukažte své zacílení na zvyšování energetické účinnosti.

Standard ISO 50001 stanovuje rámec pro osvědčené postupy v oblasti hospodaření s energií. Průmyslová zařízení, obchodní, instituční a vládní zařízení i celé organizace mohou dosáhnout zelenějších a úsporných systémů managementu hospodaření s energií demonstrováním shody s požadavky normy ISO 50001.

Přehled

Společnost LRQA nabízí řadu certifikačních služeb v oblasti ISO 50001, které Vaší organizaci pomohou zlepšit využití energií, a tím dosáhnout úspor a snížení environmentálního dopadu.

Rozdílová analýza (GAP)

Pokud již máte zaveden systém managementu hospodaření s energií a rádi byste implementovali ISO 50001:2018, rozdílová analýza Vám pomůže identifikovat oblasti vyžadující pozornost, než bude systém managementu hospodaření s energií připraven k certifikaci. Společně stanovíme rozsah rozdílové analýzy, aby vyhovoval Vašim cílům. Můžete se zaměřit na kritické či vysoce rizikové oblasti Vašeho stávajícího systému managementu hospodaření s energií nebo identifikovat jeho slabá místa pomocí kontrolního seznamu společnosti LRQA pro normu ISO 50001.

Certifikace a audit

Certifikační proces ISO 50001 sestává ze dvou fází. Při první návštěvě provedeme revizi systému a vytvoříme plán za účelem ověření, zda Váš stávající systém vyhovuje požadavkům ISO 50001, při druhé návštěvě pak posoudíme efektivitu Vašeho systému ve vztahu k požadavkům standardu a zásadám hospodaření s energií.

Integrovaný audit

Organizace používající více systémů managementu v oblasti kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či bezpečnosti informací, mohou šetřit čas a peníze prostřednictvím koordinovaného programu auitu a dozorových auditů.

Auditní služby

Proč nepokročit s akreditací dále za hranice standardu ISO 50001? Společnost LRQA nabízí certifikaci, validaci a verifikaci v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti, životního prostředí, udržitelnosti, hospodaření s energiemi, kybernetické bezpečnosti a mnoho dalších. Spojte se s námi a prozkoumejte možnosti zvýšení efektivity v dalších oblastech.

Nestrannost

Zachováváme si nestrannost aktivní kontrolou střetu zájmů ve všech oblastech působení společnosti LRQA, včetně střetů, které by mohly vznikat mezi poskytováním konzultačních a nezávislých certifikačních služeb. Klikněte zde a dozvíte se více

Chcete získat více informací o této službě?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?