Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 28000 säkerhet i leveranskedjan

Leveranskedjor bygger på förtroende.

ISO 28000 är en standard för säkerhetsledning i leveranskedjan och har tagits fram för att möta en efterfrågan från transport- och logistikbranschen och syftar till att förbättra leveranskedjans totala säkerhet.

Översikt

ISO 28000-certifiering från LRQA tillhandahåller ett ramverk för organisationer verksamma inom, eller beroende av, aspekter inom leveranskedjan för att utvärdera och implementera ledningssystem som mildrar säkerhetsrisker.

Fördelarna med ISO 28000

Nya affärsmöjligheter

ISO 28000-certifiering kan hjälpa er organisation att få konkurrensfördelar och vinna nya affärer. Dessutom försäkras era kunder och andra intressenter att ni har införda kontroller för att mildra säkerhetsrisker, värna om både individers säkerhet och säkerheten för gods och tjänster. Detta bidrar till att förenkla handeln och i vissa fall även att underlätta och påskynda godstransporter över gränser.

Hantera säkerhetsrisker i leveranskedjan

Genom övervakning och hantering av säkerhetsrisker inom organisationen och i leveranskedjan hjälper en ISO 28000-certifiering er att säkra era egna processer och ger ledningen möjlighet att använda resurserna på områden med störst problem.

Förbättrad effektivitet och sänkta kostnader

ISO 28000-certifiering ger transport- och logistikföretag möjlighet att förbättra effektiviteten genom att följa branschens riktlinjer. Det ger även er organisation möjlighet att jämföra er säkerhetshantering med internationellt bästa praxis, vilket kan bidra till kostnadsbesparingar genom en minskning av säkerhetsincidenter och lägre försäkringspremier.

Behöver du hjälp med ISO 28000?

Med mer än 30 års erfarenhet inom revision och certifiering av ledningssystem har LRQA byggt upp en portfölj som omfattar ISO 28000 utbildning, ISO 28000 GAP-analys och ISO 28000 utvärdering och certifiering.

Varför samarbeta med oss?

Erfarenhet

LRQA har erfarenhet inom säkerhetsutvärdering baserat på våra granskningar enligt Internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar och detta ger oss en optimal position när det gäller att leverera tjänster som rör ISO 28000.

Några av världens mest kända verksamheter väljer LRQA för ISO 28000 utvärdering och certifiering, detta intygar att vi har den kapacitet och expertkunskap som behövs för att genomföra er revision.

Teknisk expertis

Våra revisorer är branschspecialister med expertkunskaper inom utvärdering av säkerheten i leveranskedjan. Revisorerna matchas efter just ert företags behov för att säkerställa en effektiv och robust utvärdering i enlighet med riktlinjerna i ISO 28000.

Vill du veta mer om tjänsten?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag