Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 28000 – Bezpečnost dodavatelského řetězce

Dodavatelský řetězec založený na důvěře.

ISO 28000, standard pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce, který byl vyvinut v reakci na požadavky odvětví dopravy a logistiky, se zaměřuje na celkovou bezpečnost dodavatelských řetězců.

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Přehled

Certifikace dle ISO 28000 od společnosti LRQA poskytuje společnostem, které fungují nebo se spoléhají na jakýkoliv aspekt dodavatelského řetězce, rámec pro posouzení a implementaci kontrolních prostředků minimalizujících bezpečnostní rizika.

Přínosy standardu ISO 28000

Nové obchodní příležitosti

Certifikace dle ISO 28000 může Vaší organizaci pomoci získat konkurenční výhodu a zajistit nové obchodní příležitosti. Ubezpečuje Vaše zákazníky a zainteresované strany, že používáte kontrolní prostředky minimalizující bezpečnostní rizika dodavatelského řetězce, které chrání bezpečnost osob, zboží i služeb. To zjednodušuje obchodování a v jistých případech dokonce urychluje dopravu zboží přes hranice.

Řízení bezpečnostních rizik dodavatelského řetězce

Prostřednictvím monitorování a řízení bezpečnostních rizik v rámci Vaší organizace a dodavatelského řetězce Vám certifikace dle ISO 28000 může pomoci zajistit bezpečnost procesů a umožní soustředění zdrojů do oblastí s nejvyšší potřebou.

Vyšší efektivita a nižší náklady

Certifikace dle ISO 28000 umožňuje organizacím působícím v odvětví dopravy a logistiky zvyšovat efektivitu prostřednictvím dodržování průmyslových zásad. Umožňuje porovnat praktiky řízení bezpečnosti používané ve Vaší organizaci s mezinárodními osvědčenými postupy, a dosáhnout tak úspor nákladů snížením počtu bezpečnostních incidentů a výdajů na pojištění.

Potřebujete pomoci s ISO 28000?

Společnost LRQA má více než 30 let zkušeností v poskytování služeb v oblasti posuzování a certifikace systémů managementu a nabízí portfolio služeb v oblasti školení, rozdílové analýzy, posuzování a certifikace dle ISO 28000.

Proč s námi spolupracovat?

Zkušenosti

Společnost LRQA získala zkušenosti v oblasti posuzování bezpečnosti při provádění auditů podle kodexu International Ship and Port Facility, a jsme tak ideálně připraveni poskytovat služby v oblasti ISO 28000.

Mnohé z nejznámějších světových organizací se rozhodlo pro společnost LRQA s požadavkem provedení posouzení či certifikace dle normy ISO 28000, ubezpečujíce Vás, že máme dovednosti a zkušenosti k provedení Vašeho posouzení.

Odborné znalosti

Naši auditoři jsou odborníky na audity bezpečnosti dodavatelských řetězců. Jsou vybíráni podle potřeb Vašeho podniku, což umožňuje provedení efektivního a komplexního auditu dle pokynů ve standardu ISO 28000.

Váš podnik pomáhá společnosti LRQA pomáhat ostatním

Z našich zisků financujeme nadaci LRQA Foundation, charitativní fond podporující vědecký a technologický výzkum, vzdělávání a zapojení veřejnosti do všech našich činností. To všechno nám pomáhá stát si za tím, co nás žene kupředu každý den: Společně pracovat na vytvoření bezpečnějšího světa.

Chcete získat více informací o této službě?

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?