Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

AS9100 certifieringstjänster

Hjälpa företagsrelationer att nå nya höjder.

Med AS9100-certifiering följer förbättrade arbetsrelationer med leverantörer, vilket bidrar till reducerade kostnader och att man kvalificeras för att ingå i OASIS – Online Aerospace Supplier Information System.

Översikt

Vi på LRQA är stolta över att vara marknadsledare inom leverans av luftfartscertifieringar och utbildningar inom hela luftfartsindustrin, allt i enlighet med det globala IAQG certifieringsschemat AS9104-001.

GAP-analys

LRQA:s GAP-analys ger en utvärdering av ert befintliga ledningssystem för kvalitet i förhållande till kraven i AS9100 och testar på så sätt er beredskap inför utvärderingen genom att identifiera eventuellt allvarliga, högrisk eller känsliga områden i ert ledningssystem.

Därefter erhåller ni en rapport som beskriver olika rekommendationer för förbättringar i linje med AS9100 processerna och kraven, för att ni ska kunna planera de kommande stegen för att erhålla certifiering.

Certifiering och utvärdering

Bedömningen genomförs i enlighet med AS9104-001, det globala IAQG certifieringsschemat, som gäller för produkter och tjänster inom luftfartsindustrin. Er utvärderings varaktighet beror på certifieringsstruktur, antal medarbetare och ledningssystemens komplexitet.

LRQA:s utbildade och behöriga utvärderare är godkända av luftfartsindustrin och registrerade i databasen IAQG OASIS. Man arbetar enligt de metoder som anges i AS9101F och tar fram rapporter som därefter förs in i IAQG OASIS-databasen.

Denna webbaserade resurs innehåller en lista över organisationer som är certifierade och registrerade enligt IAQG-reglerna, vilket styrker att man uppfyller kraven för ledningssystem för luftfart, AS9100.

Certifieringstjänster

LRQA erbjuder utvärderingstjänster för ackreditering, validering och verifiering i linje med världens ledande standarder inom hälsa och säkerhet, miljö, hållbarhet, energihantering, it-säkerhet och mycket mer.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag