Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

AS9100 Certification Services

Spraw, aby Twoje relacje biznesowe nabrały rozpędu.

Po uzyskaniu certyfikatu AS9100 nasi klienci stwierdzają, że znacznie poprawiły się ich relacje z dostawcami, co pomaga ciąć koszty a także pozwala uzyskać wpis do bazy danych Internetowego Systemu Informacyjnego o Dostawcach OASIS.

Zarys ogólny

W LRQA jesteśmy dumni z pozycji lidera na rynku usług certyfikacyjnych i szkoleniowych w lotnictwie dostarczanych organizacjom z wszystkich działów tego przemysłu, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji IAQG, AS9104-001.

Analiza luk

W analizie luk LRQA ocenia Twój istniejący już system zarządzania jakością pod kątem zgodności z wcześniej ustalonymi wymogami AS9100, poprzez wyodrębnienie w twoim systemie jakichkolwiek obszarów krytycznych, wysokiego ryzyka bądź podatnych na błędy, po to, aby sprawdzić jego gotowość na audyt.

W wyniku analizy trzymasz raport wymieniający zalecane udoskonalenia zgodnie z procesami i wymogami AS9100, co pozwoli Ci zaplanować kolejne kroki do uzyskania certyfikatu.

Certyfikacja i audyt

Audyty są przeprowadzane zgodnie z AS9104-001, światowym systemem certyfikacji od IAQG, który ma zastosowanie dla produktów i usług w branży lotniczej. Czas trwania Twojego audytu będzie zależał od struktury certyfikacji, liczby pracowników i złożoności systemu zarządzania.

Przeszkoleni i wykwalifikowani auditorzy LRQA zostali zatwierdzeni przez przemysł lotniczy i zarejestrowani w bazie danych IAQG OASIS. W swojej pracy stosują metody audytu określone w AS9101F a sporządzone przez nich sprawozdania są wprowadzane do bazy IAQG OASIS.

To internetowe źródło informacji zawiera listę organizacji certyfikowanych i zarejestrowanych zgodnie z zasadami IAQG, co stanowi dowód ich kompatybilności z wymogami norm systemu zarządzania jakością w lotnictwie z serii AS9100.

Usługi Assurance

LRQA oferuje usługi audytowe akredytacji, walidacji i weryfikacji zgodne z czołowymi międzynarodowymi standardami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiska, zrównoważonego rozwoju, zarządzania energią, ciągłości działania, cyberbezpieczeństwa i wielu innych.

Bezstronność

Zachowujemy bezstronność poprzez aktywne zarządzanie konfliktami interesów między poszczególnymi obszarami działalności LRQA, włącznie z tymi, które mogą zaistnieć pomiędzy usługami doradztwa a usługami certyfikacji 3-ciej strony. Kliknij i dowiedz się więcej . 

Chcesz wiedzieć więcej o tej usłudze?

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?