Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

AS9100 Certification Services

Podpora růstu obchodních vztahů.

Díky certifikaci dle AS 9100 organizace zlepší vztahy se svými dodavateli, což přispěje ke snížení nákladů, a dále organizace získají přístup do systému OASIS – Online Aerospace Supplier Information System (online informační systém leteckých dodavatelů).

Přehled

Ve společnosti LRQA jsme hrdí na to, že jsme lídrem na trhu v poskytování certifikačních služeb a školení v celém leteckém průmyslu, v souladu s globálním certifikačním plánem AS 9104-001 organizace IAQG.

Rozdílová analýza (GAP)

Služba rozdílové analýzy společnosti LRQA hodnotí Váš stávající systém managementu kvality vzhledem k požadavkům standardu AS 9100 s cílem přezkoumat Vaši připravenost k auditu identifikováním kritických, vysoce rizikových a slabých oblastí Vašeho systému managementu.

Po jejím dokončení obdržíte zprávu s doporučeními ke zlepšení v souladu s postupy a požadavky standardu AS 9100, které Vám umožní naplánovat další kroky za účelem získání certifikace.

Certifikace a audit

Audit se provádí v souladu se standardem AS 9104-001, globálním certifikačním schématem organizace IAQG, který se vztahuje na letecké výrobky a služby. Doba trvání auditu bude záviset na certifikační struktuře, počtu zaměstnanců a složitosti systému řízení.

Vyškolení a kvalifikovaní auditoři společnosti LRQA mají ověření pro letecký průmysl a jsou registrováni v databázi OASIS organizace IAQG. Používají auditní metody stanovené ve zprávách standardu AS 9101F, které jsou následně zadány do databáze OASIS organizace IAQG.

Tento online zdroj obsahuje seznam organizací certifikovaných a registrovaných podle pravidel organizace IAQG, které tímto prokazují, že splňují požadavky standardů z řady AS 9100 pro systémy managementu kvality v leteckém průmyslu.

Auditní služby

Společnost LRQA nabízí služby certifikace, validace a verifikace podle předních světových standardů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, životního prostředí, udržitelnosti, hospodaření s energiemi, kontinuity podnikání, kybernetické bezpečnosti a mnoho dalších.

Nestrannost

Zachováváme si nestrannost aktivní kontrolou střetu zájmů ve všech oblastech působení společnosti LRQA, včetně střetů, které by mohly vznikat mezi poskytováním konzultačních a nezávislých certifikačních služeb. Klikněte zde a dozvíte se více

Chcete získat více informací o této službě?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?