Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 13485 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ενισχύστε την εμπιστοσύνη με πιστοποίηση ISO 13485.

Οι υπηρεσίες πιστοποίησης κατά ISO 13485 από την LRQA σας βοηθούν να επιτύχετε συμμόρφωση σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Συνεργαζόμαστε στενά με τους κατασκευαστές για να καθορίσουμε τη βέλτιστη διαδικασία πιστοποίησης, καθώς και αν απαιτούνται ή όχι άλλες αξιολογήσεις με βάση τις περιφερειακές κανονιστικές απαιτήσεις.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Διαγνωστική Επιθεώρηση (gap analysis)

Η διαγνωστική Επιθεώρηση ISO 13485 της LRQA σας βοηθά να κατανοήσετε πώς το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ενσωματώνει, ή χρειάζεται να ενσωματώσει, τις ενημερώσεις που εισάγονται από το πρότυπο ISO 13485:2016 και κρίνει κατά πόσον είστε έτοιμοι να εφαρμόσετε το πρότυπο.

Πιστοποίηση και αξιολόγηση

Ο κύριος στόχος της διαδικασίας πιστοποίησης κατά ISO 13485 είναι να εξασφαλίσει ότι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ανταποκρίνονται με συνέπεια στις ανάγκες των πελατών και τις ισχύουσες ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Οι επιθεωρητές της LRQA εξειδικεύονται στη συμμόρφωση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας μια επιθεώρηση ISO 13485 που εξασφαλίζει μια απλούστερη διαδικασία αξιολόγησης και τελικής πιστοποίησης. Διαχειριζόμαστε τις ανάγκες της επιχείρησής σας μέσω μιας εξατομικευμένης προσέγγισης, που παρέχει μια ολιστική αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τοπικές όσο και τις διεθνείς απαιτήσεις.

Ολοκληρωμένη αξιολόγηση

Εάν διαθέτετε πολλά συστήματα διαχείρισης για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, τη διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας και τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε τα συνδυαστικά προγράμματα αξιολόγησης και επιτήρησης, εξοικονομώντας χρήμα και ελαχιστοποιώντας την επικάλυψη προσπαθειών.

Υπηρεσίες αξιολόγησης

Η πιστοποίησή σας δεν σταματά στο ISO 13485. Η LRQA παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης, επικύρωσης και επαλήθευσης σε σχέση με κορυφαία διεθνή πρότυπα που εστιάζουν στην υγεία και την ασφάλεια, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, τη βιωσιμότητα, την ενεργειακή διαχείριση, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και πολλά άλλα.

Αμεροληψία

Η LRQA παραμένει ανεξάρτητη και αμερόληπτη καθώς αναλύει οποιαδήποτε πιθανότητα για σύγκρουση συμφερόντων όπως αυτή προκύπτει από την παροχή των υπηρεσιών της. Δεν παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για συστήματα διαχείρισης διατηρώντας έτσι ανέπαφη την αντικειμενικότητά μας. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;