เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

แบบฟอร์มการเรียกคืน/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

แบบฟอร์มแจ้งเกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ต้องรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการเรียกคืน/การเพิกถอน ผ่านเว็บไซต์ของเรา สำหรับมาตรฐานการรับรองบางประเภท มีข้อบังคับว่าจะต้องทำการรายงานหากองค์กรของคุณดำเนินการเรียกคืน/เพิกถอนผลิตภัณฑ์

ได้รับการติดต่อ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์คืออะไร

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (หรือในบางมาตรฐานเรียกว่า "เหตุการณ์ร้ายแรง") หมายถึง สภาวะที่ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางอาหารของคุณและ/หรือความถูกต้องของการรับรองของคุณ ซึ่งรวมถึงการคุกคามต่อความปลอดภัยทางอาหาร อันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ (เช่น สงคราม การประท้วง การก่อการร้าย การก่ออาชญากรรม อุทกภัย อัคคีภัย เหตุการณ์แผ่นดินไหว การแฮกคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย โรคระบาดใหญ่ ฯลฯ) นอกจากนี้ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ยังรวมถึง การฟ้องร้องดำเนินคดี การฟ้องร้องคดีอาญา ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานกำกับดูแลของท้องถิ่น (เช่น มาตรการลงโทษที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางอาหาร) ฯลฯ

ในกรณีดังกล่าวทั้งหมด คุณต้องรายงานผ่านเว็บไซต์และผ่านทางลิงก์ด้านล่าง

โปรดทราบว่า มาตรฐานส่วนใหญ่จะกำหนดระยะเวลาที่คุณต้องรายงาน (เช่น ภายใน 24 ชั่วโมงหรือภายใน 3 วันตามปฏิทินนับจากที่ตรวจพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์) ดังนั้น โปรดตรวจดูข้อกำหนดมาตรฐานของการรับรองของคุณ หรือติดต่อผู้ตรวจประเมินของคุณ


การเรียกคืน/การเพิกถอนผลิตภัณฑ์คืออะไร

การเรียกคืน/การเพิกถอนผลิตภัณฑ์ หมายถึง การดำเนินการโดยองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่นเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์: มาตรการใดๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายซึ่งได้จัดหาให้แก่ผู้บริโภคแล้ว หรือวางจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย
การเพิกถอนผลิตภัณฑ์: มาตรการใดๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการจัดจำหน่าย การจัดแสดง หรือข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค


เพราะเหตุใดและเมื่อใดจึงควรมีรายงานไปยัง LRQA เกี่ยวกับการเรียกคืน/เพิกถอน


สำหรับบริษัทที่ได้รับการรับรองในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้มาตรฐานการรับรองต่างๆ จะถือเป็นข้อบังคับที่จะต้องรายงานให้หน่วยงานที่ให้การรับรองได้ทราบเมื่อมีการเพิกถอนผลิตภัณฑ์ หากกรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สำหรับมาตรฐาน IFS การเพิกถอนผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล (ของท้องถิ่น) ก็จะต้องทำการรายงานเช่นกัน ในอุตสาหกรรมอื่นๆ หากมีการเพิกถอนผลิตภัณฑ์ การรายงานให้ LRQA ทราบอาจถือเป็นข้อบังคับหรือสิ่งที่ควรกระทำ ให้รายงานเกี่ยวกับการเพิกถอนผลิตภัณฑ์โดยเร็วที่สุด โดยคำนึงถึงข้อกำหนดตามมาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่ได้เป็นการตัดความรับผิดชอบทางกฎหมายของคุณในการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลสาธารณะที่ควบคุมดูแลบริษัทของคุณ หากกรณีนี้เกี่ยวข้องกับการเรียกคืน/เพิกถอนผลิตภัณฑ์ คุณต้องแจ้งไปยังลิงก์อื่นๆ ในห่วงโซ่ดังกล่าว


LRQA จะดำเนินการอย่างไรกับรายงานของคุณที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์/การเรียกคืน


จากรายงานดังกล่าว LRQA จะพิจารณาว่าจำเป็นจะต้องนัดหมายกับคุณเพิ่มเติมเพื่อทำการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลหรือไม่ ภายใต้ขอบเขตที่การเรียกคืนผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลจากการไม่ดำเนินการหรือการดำเนินการโดยไม่สมบูรณ์ของระบบการจัดการที่ได้รับการรับรอง จึงควรมีการตรวจสอบ นอกจากนี้ LRQA ยังต้องการที่จะประเมินเพื่อพิจารณาว่าการเรียกคืนนั้นดำเนินการตามขั้นตอนและระบบของคุณหรือไม่ รวมถึงมาตรการที่คุณได้ดำเนินการนั้นมีประสิทธิผลหรือไม่


เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางอาหาร จะได้รับการดำเนินการเป็นกรณีๆ ไป และหากจำเป็น จะมีการตรวจประเมินเพื่อติดตามผล

แบบฟอร์มนี้จะดำเนินการในระดับสากล ดังนั้นโปรดกรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ 

หากต้องการเข้าถึงแบบฟอร์มโดยตรง โปรดคลิกลิงก์ด้านล่าง

ได้รับการติดต่อ

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?