Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Έντυπο ειδοποίησης ανάκλησης / συμβάντος

Έντυπο ειδοποίησης ανάκλησης/συμβάντος

Τα συμβάντα και οι ανακλήσεις/αποσύρσεις πρέπει να αναφέρονται μέσω του ιστότοπού μας. Για μια σειρά προτύπων πιστοποίησης, είναι υποχρεωτικό να αναφέρετε όταν ο οργανισμός σας εκτελεί Ανάκληση/Απόσυρση Προϊόντος

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Τι είναι ένα συμβάν;  

Τα περιστατικά (που αναφέρονται επίσης σε ορισμένα πρότυπα ως «Σοβαρά συμβάντα») είναι καταστάσεις που έχουν αντίκτυπο στο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων ή/και στην ακεραιότητα της πιστοποίησής σας. Αυτές περιλαμβάνουν απειλές για την ασφάλεια των τροφίμων λόγω φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών (π.χ. πόλεμος, απεργία, τρομοκρατία, έγκλημα, πλημμύρες, πυρκαγιά, σεισμός, κακόβουλη ενέργεια παραβίασης υπολογιστών, πανδημία κ.λπ.). Τα περιστατικά περιλαμβάνουν επίσης νομικές διαδικασίες, ποινικές διώξεις, σημαντικά ζητήματα με τις τοπικές αρχές (π.χ. ποινή που έχει εκδοθεί από αρχή ασφάλειας τροφίμων) κ.λπ

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να τις αναφέρετε μέσω του ιστότοπού μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

Λάβετε υπόψη ότι τα περισσότερα πρότυπα ορίζουν ένα χρονικό όριο εντός του οποίου πρέπει να γίνει η αναφορά (π.χ. εντός 24 ωρών ή εντός 3 ημερολογιακών ημερών από τον εντοπισμό του συμβάντος). Επομένως, ενημερωθείτε για τις τυπικές απαιτήσεις της πιστοποίησής σας ή επικοινωνήστε με τον επιθεωρητή σας

 

Τι είναι η Ανάκληση/Απόσυρση Προϊόντος;

Η Ανάκληση/Απόσυρση Προϊόντος είναι μια ενέργεια που πραγματοποιείται από τον οργανισμό σας επειδή, για παράδειγμα, έχει προκύψει μια μη ασφαλής κατάσταση κατά τη χρήση των προϊόντων σας.

Ανάκληση προϊόντος: Κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επίτευξη της επιστροφής ενός επικίνδυνου προϊόντος που έχει ήδη προμηθευτεί ή διατεθεί στους καταναλωτές από τον παραγωγό ή τον διανομέα.

Απόσυρση προϊόντος: Κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην πρόληψη της διανομής, της διάθεσης και της προσφοράς ενός προϊόντος εκτός προδιαγραφών ή/και ενός προϊόντος που μπορεί να είναι επικίνδυνο για τον καταναλωτή.

Γιατί και πότε πρέπει να αναφέρεται μια Ανάκληση/Απόσυρση στο LRQA;

Για τις πιστοποιημένες εταιρείες στη βιομηχανία τροφίμων, σύμφωνα με τα διαφορετικά πρότυπα πιστοποίησης, είναι υποχρεωτική η αναφορά ανάκλησης προϊόντος στον Φορέα Πιστοποίησης εάν σχετίζεται με επικίνδυνα προϊόντα για τους καταναλωτές. Για το πρότυπο IFS, αυτό είναι επίσης απαίτηση σε περίπτωση απόσυρσης προϊόντος κατόπιν εντολής (τοπικής) αρχής. Σε άλλους κλάδους μπορεί επίσης να είναι υποχρεωτικό ή επιθυμητό να αναφέρετε μια Ανάκληση Προϊόντος στην LRQA. Θα πρέπει να αναφέρετε την Ανάκληση Προϊόντος σας το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του προτύπου και των κρατικών φορέων. Αυτό δεν καταργεί τη νομική υποχρέωση να αναφέρετε στις δημόσιες αρχές που έχετε ως εταιρεία. Εάν πρόκειται για ανάκληση προϊόντων/απόσυρσης προϊόντος, θα πρέπει να ενημερωθούν από εσάς τα σχετιζόμενα ενδιαφερόμενα μέρη στην αλυσίδα τροφοδοσίας.

Τι θα κάνει το LRQA με την αναφορά Συμβάντος/Ανάκλησης;

Με βάση την αναφορά, η LRQA θα καθορίσει εάν είναι απαραίτητο να κλείσει ένα επιπλέον ραντεβού μαζί σας για έναν έλεγχο follow up. Θα πρέπει να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο η ανάκληση είναι αποτέλεσμα της μη λειτουργίας ή ατελούς λειτουργίας του πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης. Η LRQA θέλει επίσης να προσδιορίσει εάν η ανάκληση πραγματοποιήθηκε βάσει των δικών σας διαδικασιών και συστημάτων και τα μέτρα που έχετε λάβει έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά.

Τα περιστατικά που έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και, όπου χρειάζεται, θα παρακολουθούνται από έλεγχο follow up.

Αυτή η φόρμα διαχειρίζεται σε Διεθνές επίπεδο, επομένως σας παρακαλούμε να την συμπληρώσετε στα Αγγλικά. Σας ευχαριστούμε!

Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα ανάκλησης/ειδοποίησης περιστατικού.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;