เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ISO 50001 Certification Services

แสดงถึงการขับเคลื่อนของคุณเพื่อมุ่งสู่ประสิทธิภาพด้านพลังงาน

มาตรฐาน ISO 50001 จะกำหนดกรอบงานของวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการด้านพลังงาน โรงงานอุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ สิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบันและของภาครัฐ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งหมด สามารถบรรลุเป้าหมายในการมีระบบการจัดการด้านพลังงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย (EnMS) ลงได้ โดยการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 50001

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ภาพรวม

LRQA ให้บริการด้านการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณสามารถปรับปรุงการใช้พลังงาน การประหยัดต้นทุน และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ

ถ้าคุณมี EnMS อยู่แล้วและคุณต้องการจะนำมาตรฐาน ISO 50001:2018 ไปปรับใช้ การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบจะช่วยระบุจุดที่คุณควรมุ่งเน้นเพื่อให้ระบบจัดการพลังงานของคุณพร้อมสำหรับการได้รับการรับรอง เราจะดำเนินงานร่วมกับคุณในการกำหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ช่องว่างของระบบเพื่อให้แน่ใจว่าจะตอบสนองวัตถุประสงค์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเน้นที่เรื่องที่สำคัญหรือมีความเสี่ยงสูงในระบบ EnMS ในปัจจุบันของคุณ หรือการระบุจุดอ่อนที่เฉพาะเจาะจงโดยผ่านรายการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO 50001 ของ LRQA

การรับรองและการประเมิน

กระบวนการในการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ การตรวจเยี่ยมเพื่อทบทวนระบบและการวางแผนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 50001 และสอง การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบของคุณในการปฏิบัติตามมาตรฐานและพันธกิจว่าด้วยนโยบายการจัดการพลังงาน

การตรวจประเมินแบบบูรณาการ

องค์กรต่างๆ ที่มีระบบบริหารจัดการหลายระบบ เช่น การจัดการคุณภาพ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจัดการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ จะสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายจากโปรแกรมการตรวจประเมินและการตรวจติดตามที่มีการประสานงานกัน

บริการด้านการรับรอง

จะดีกว่าไหมถ้าเราเตรียมพร้อมให้มากกว่าแค่การรับรองมาตรฐาน ISO 50001 LRQA เสนอบริการการรับรอง การทดสอบเพื่อรับรองผลและการสอบทานผลทั้งในส่วนของสุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการพลังงาน ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น โปรดติดต่อเราเพื่อปรึกษากันเกี่ยวกับกับจุดอ่อนอื่นๆ ที่คุณอาจยังไม่ได้ดำเนินการ

ความยุติธรรม

เรารักษาความยุติธรรมโดยการริเริ่มจัดการด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทั่วทั้งธุรกิจต่างๆ ทั้งหมดของ LRQA รวมถึงธุรกิจที่อาจมีทั้งบริการให้คำปรึกษาและการตรวจรับรองโดยองค์กรอิสระภายนอก คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?