เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ISO 14064 Verification Services

ทดสอบเพื่อรับรองผลของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ของคุณ

มาตรฐาน ISO 14064 การทดสอบเพื่อรับรองผลและการสอบทานผล จะให้การยืนยันแก่องค์กรตรวจสอบภายนอกว่าคุณสามารถลดและขจัดก๊าซเรือนกระจกได้เมื่อเทียบกับชุดหลักเกณฑ์ที่ยอมรับ และยืนยันว่าคุณมีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมในการจัดทำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นจริง ยุติธรรมและเชื่อถือได้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ภาพรวม

แนวทางในการทดสอบเพื่อรับรองผลและการสอบทานผลของ LRQA’s (LRQA) อยู่ภายใต้แนวทางตามมาตรฐาน ISO 14064-3:2006 ซึ่งจะให้การรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณถึงความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยคาร์บอนของคุณ

เราเสนอบริการด้านการทดสอบเพื่อรับรองผลและการสอบทานผลต่างๆ อย่างครอบคลุมเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเพิ่มความเชื่อถือได้และการรับรองคำยืนยันเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตน โดยมีรายงานสนับสนุนคำกล่าวอ้างขององค์กร

การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ

การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบตามมาตรฐาน ISO 14064 จะเป็นการตรวจสอบระบบการจัดการก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันของคุณ ระบุจุดที่ควรปรับปรุงที่ชัดเจนในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณโดยสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14064 ในระหว่างการวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินของ LRQA จะระบุความสามารถของกระบวนการในปัจจุบันของคุณที่จะบรรลุเป้าหมายในการช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเน้นที่ช่องว่างของระบบตามรายการตรวจสอบของ LRQA ซึ่งอิงตามมาตรฐาน ISO 14064

การสอบทานผลและการตรวจประเมิน

มาตรฐาน ISO 14064 ประกอบด้วย 2 ระยะด้วยกัน การทดสอบเพื่อรับรองผลเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลการออกแบบโครงการและการจัดทำเอกสาร พร้อมด้วยคำแถลงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อรับรองผลซึ่งยืนยันว่าคุณสามารถบรรลุเป้าหมายในการขจัดหรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสมเมื่อเทียบกับหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้
กาสอบทานผลจะยืนยันว่าข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รายงานไปนั้นเป็นจริง ยุติธรรม และเชื่อถือได้ ซึ่งสนับสนุนโดยระบบบริหารจัดการที่เข้มงวด

คำแถลงเพื่อให้การรับรองที่มีให้นี้เป็นไปตามการทดสอบเพื่อรับรองผลและการสอบทานผลที่ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14064 คำแถลงนี้จะยืนยันข้อกำหนดของการมีส่วนเกี่ยวข้อง ให้แนวทางโดยสรุปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ระดับของการรับรองและสาระสำคัญที่นำมาปรับใช้ และท้ายที่สุดจะเป็นการแสดงความเห็น คำแถลงเพื่อให้การรับรองนี้จะมอบความน่าเชื่อถือให้แก่คำยืนยันในเรื่องก๊าซเรือนกระจกของคุณ ตลอดจนคำกล่าวที่ว่าคำยืนยันเหล่านี้ปราศจากข้อผิดพลาด การตกหล่น และคำกล่าวที่ไม่เป็นความจริง คำแถลงเพื่อให้การรับรองของเราได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก รวมถึงการยกย่องโดยโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project - CDP)

การตรวจประเมินแบบบูรณาการ

องค์กรต่างๆ ที่มีระบบบริหารจัดการหลายระบบทั้งในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความปลอดภัยของข้อมูล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถลดจำนวนการตรวจเยี่ยมที่กำหนดโดยผ่านการตรวจประเมินที่มีการประสานงานกัน เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณ

บริการด้านการรับรอง

เพราะเหตุใดจึงหยุดอยู่ที่มาตรฐาน ISO 14064? LRQA เสนอบริการการรับรอง การทดสอบเพื่อรับรองผลและการสอบทานผลของ LRQA ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการพลังงาน การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และอื่นๆ อีกมาก ดังนั้นโปรดติดต่อเราเพื่อสำรวจว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากมาตรฐานใดได้บ้าง

ความยุติธรรม

เรารักษาความยุติธรรมโดยการริเริ่มจัดการด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทั่วทั้งธุรกิจต่างๆ ทั้งหมดของ LRQA รวมถึงธุรกิจที่อาจมีทั้งบริการให้คำปรึกษาและการตรวจรับรองโดยองค์กรอิสระภายนอก คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?