Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 14064 Verifikace

Validujte své údaje o emisích skleníkových plynů (GHG).

Validace a verifikace dle ISO 14064 poskytuje nezávislé potvrzení, že dokážete odbourat nebo snížit emise skleníkových plynů podle dohodnuté sady kritérií a že používáte patřičný systém managementu pro vytvoření pravdivých, přesných a spolehlivých údajů v oblasti klimatických změn.

Přehled

Validační a verifikační přístup společnosti LRQA se řídí standardem ISO 14064-3:2019. Poskytuje ujištění zainteresovaným stranám o Vašem úsilí snížit uhlíkové emise.

Nabízíme řadu validačních a verifikačních služeb, a pomáháme tak podpořit a ověřit tvrzení organizací ohledně jejich emisí skleníkových plynů prostřednictvím prověřených výkazů.

Rozdílová analýza (GAP)

Rozdílová analýza dle ISO 14064 prověřuje Váš stávající systém managementu a odhaluje místa, kde můžete dosáhnout zlepšení v oblasti produkce emisí skleníkových plynů v souladu s ISO 14064. Během návštěvy v rámci rozdílové analýzy vyhodnotí odborník společnosti LRQA schopnost Vašich stávajících procesů dosáhnout cílů v oblasti klimatických změn a pomocí kontrolních seznamů LRQA dle ISO 14064 zdůrazní nedostatky.

Verifikace a posouzení

Proces ISO 14064 má dvě fáze. Validace zahrnuje kontrolu návrhových údajů a dokumentace Vašeho projektu, jejímž výsledkem validační posudkové prohlášení potvrzující Vaši schopnost odbourat nebo snížit emise skleníkových plynů podle dohodnutých kritérií.
Verifikace zaručuje, že Vámi vykázané údaje a informace v oblasti klimatických změn jsou pravdivé, přesné a spolehlivé, podporované důsledným systémem managementu.

Po dokončení validace nebo verifikace dle ISO 14064 je Vám vystaveno auditní prohlášení. Prohlášení potvrzuje podmínky procesu, uvádí stručný obsah procesu, úroveň záruk a reálnosti a nakonec poskytuje názor. Auditní prohlášení poskytuje důvěryhodnost Vašim tvrzením v oblasti GHG a stvrzuje, že neobsahují chyby, jsou kompletní a odpovídají skutečnosti. Naše auditní prohlášení je všeobecně uznávané, včetně uznání organizací Carbon Disclosure Project (CDP).

Integrovaný audit

Organizace používající více systémů managementu, jako například kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti informací a udržitelnosti, mohou omezit počet návštěv díky koordinovaným auditům, které šetří čas a minimalizují náklady.

Auditní služby

Proč skončit u ISO 14064? Společnost LRQA nabízí certifikaci, validaci a verifikaci v oblasti zdraví a bezpečnosti, udržitelnosti, hospodaření s energiemi, kybernetické bezpečnosti a mnohých dalších. Spojte se s námi a zjistěte, jaké normy pro vás mohou být přínosem.

Nestrannost

Zachováváme si nestrannost aktivní kontrolou střetu zájmů ve všech oblastech působení společnosti LRQA, včetně střetů, které by mohly vznikat mezi poskytováním konzultačních a nezávislých certifikačních služeb. Klikněte zde a dozvíte se více

Chcete získat více informací o této službě?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?