Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

ISO 14064 VERIFICATIE EN VALIDATIE

Valideer uw data over emissies van broeikasgassen (BKG).

ISO 14064 validatie en verificatie levert een externe bevestiging dat u minder uitstoot van broeikasgassen kunt realiseren volgens een overeengekomen aantal criteria

Overzicht 14064 verificatie

LRQA’s aanpak van validatie en verificatie is overeenkomstig met ISO 14064. Dit verzekert uw stakeholders van uw inzet om emissies te verminderen.

Wij bieden een heel scala aan validatie- en verificatiediensten om organisaties te helpen geloofwaardig hun verklaringen over emissies van broeikasgassen te onderbouwen, inclusief rapporten ter ondersteuning van de organisatorische verklaringen.

Gap-analyse

Een ISO 14064 gap-analyse beoordeelt uw bestaande managementsysteem voor broeikasgassen en onthult welke specifieke verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van uw emissies, in lijn met ISO 14064 normen. Tijdens zo'n gap-analyse bezoekt een LR-assessor u om te bepalen in hoeverre uw bestaande processen in staat zijn om de klimaatveranderingsdoelstellingen te halen en wijst op hiaten met behulp van de ISO 14064 checklist van LR.

ISO 14064 Verificatie en beoordeling

ISO 14064 kent twee fasen. ISO 14064 validatie omvat een beoordeling van uw projectontwerpgegevens en -documentatie, met een validatieverklaring die bevestigt dat u adequate broeikasgas- of emissiereducties kunt leveren op basis van de overeengekomen criteria.
ISO 14064 verificatie zorgt ervoor dat uw gerapporteerde klimaatveranderingsgegevens waar, eerlijk en betrouwbaar zijn, ondersteund door een solide managementsysteem.

Na afronding van de validatie of verificatie volgens ISO 14064 wordt er een betrouwbaarheidsverklaring afgegeven. De verklaring bevestigt de voorwaarden van de opdracht, geeft een beknopte aanpak van de opdracht, de mate van zekerheid en relevantie die wordt toegepast en geeft een eindoordeel. De betrouwbaarheidsverklaring maakt uw verklaringen over broeikasgassen geloofwaardig en stelt dat zij geen fouten, weglatingen en verkeerde uitdrukkingen bevatten. Onze betrouwbaarheidsverklaring wordt onafhankelijk erkend, met inbegrip van erkenning door de Carbon Disclosure Project (CDP).

Geïntegreerde assessment

Organisaties met meerdere managementsystemen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en gezondheid op het werk, informatiebeveiliging en duurzaamheid kunnen het aantal vereiste bezoeken verminderen door middel van een gecoördineerde beoordeling, wat u tijd en kosten bespaart.

Wilt u meer informatie over ISO 14064 verificatie? Neem contact met ons op.

Audit Assurance diensten

Waarom stoppen bij een ISO 14064 verificatie? LRQA biedt meer diensten aan. LRQA biedt certificatie, validatie- en verificatiediensten voor gezondheid en veiligheid, duurzaamheid, energiemanagement, cybersecurity en nog veel meer thema's. Neem contact op en ontdek waar u uw voordeel kunt behalen.

Onpartijdigheid

Wij handhaven onze objectiviteit door proactief belangenconflicten in alle LRQA-bedrijven te voorkomen, met inbegrip van consultancy en certificering van derden. Klik hier om meer te leren over onze accreditaties voor managementsystemen.

Meer weten over deze dienst?