Skip content

Dokonaj walidacji swoich danych o emisji (GHG).

Walidacja i weryfikacja z normą ISO 14064 stanowi wydane przez stronę trzecią potwierdzenie, że twoja organizacja potrafi osiągnąć zgodny z przyjętymi kryteriami poziom pochłaniania bądź redukcji GHG, oraz że dysponujesz odpowiednim systemem zarządzania, aby dostarczać zgodnych z prawdą, uczciwych i rzetelnych danych na temat zmian klimatu.

Zadzwoń do nas natychmiast:+48 58 555 75 00

Poproś o wycenę

Zarys ogólny

Usługi walidacji i weryfikacji świadczone przez LRQA’s opierają się na wytycznych normy ISO 14064-3:2019. To zapewni twoich partnerów i udziałowców o zaangażowaniu twojej organizacji w działania na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla.

Dostarczamy szereg usług w zakresie walidacji i weryfikacji, aby pomóc organizacjom wykazać wiarygodność i rzetelność swoich deklaracji o emisji GHG, wraz z raportami potwierdzającymi ich prawdziwość.

Analiza luk

Analiza luk ISO 14064 polega na ocenie systemu zarządzania emisją GHG, który obecnie stosujesz, aby wskazać konkretne udoskonalenia, które możesz wprowadzić, aby uzyskać kompatybilność z ISO 14064. Przeprowadzając analizę luk, auditor LRQA określi zakres, w jakim procesy obecnie funkcjonujące w twojej organizacji realizują cele przeciwdziałania zmianom klimatu, według listy kontrolnej LRQA ISO 14064.

\Weryfikacja i Audit

ISO 14064 składa się z dwóch etapów. Walidacja polega na ocenie danych i dokumentacji opracowywanego projektu, wraz wydaniem opinii potwierdzającej twoją zdolność do osiągnięcia poziomu pochłaniania bądź redukcji GHG zgodnie z uzgodnionymi kryteriami .
Weryfikacja pozwala uzyskać pewność, że raportowane przez ciebie dane środowiskowe są prawdziwe, uczciwe i rzetelne, ponieważ system, który je generuje jest niezawodny.

Po zakończeniu walidacji lub weryfikacji z ISO 14064, wystawiane jest poświadczenie wiarygodności. Zawiera ono warunki auditu, krótki opis zastosowanej metody, poziom pewności i istotności, a na koniec opinię auditora. Poświadczenie wiarygodności potwierdza prawdziwość twoich założeń i deklaracji dotyczących GHG, i gwarantuje, że są spójne oraz wolne od błędów i przeoczeń. Nasze poświadczenie wiarygodności jest uznawane przez organizacje zewnętrzne, w tym przez Carbon Disclosure Project (CDP).

Całościowa ocena

Organizacje posiadające odrębne systemy zarządzania do spraw jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony informacji i zrównoważonego rozwoju, mogą ograniczyć liczbę koniecznych wizyt dzięki skoordynowanej ocenie. To pozwoli zaoszczędzić czas i obniżyć koszty.

Usługi w zakresie Assurance

Dlaczego poprzestawać na ISO 14064? LRQA oferuje usługi certyfikacji, walidacji i weryfikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zrównoważonego rozwoju, zarządzania energią, cyberbezpieczeństwa i wielu innych, dlatego warto się z nami skontaktować i dowiedzieć, jakie normy mogą przydać się tobie.

Bezstronność

Zachowujemy bezstronność poprzez aktywne zarządzanie konfliktami interesów między poszczególnymi obszarami działalności LRQA, włącznie z tymi, które mogą zaistnieć pomiędzy usługami doradztwa a usługami certyfikacji 3-ciej strony. Kliknij i dowiedz się więcej . 

Chcesz wiedzieć więcej o tej usłudze?

Skontaktuj się z nami