เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ISO 14001 Certification Services

แสดงถึงความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 จะให้แนวทางที่เป็นระบบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลสำหรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) บรรลุผลด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนมากขึ้นด้วย EMS ที่มีประสิทธิผลซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ภาพรวม

LRQA สามารถสนับสนุนคุณด้วยการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ และบริการการตรวจประเมินที่ได้รับการรับรองจาก UKAS เพื่อช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ

การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าระบบจัดการสิ่งแวดล้อมของคุณอยุ่ตรงไหนในแง่ของความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001:2015 และควรดำเนินการแก้ไขในเรื่องใด ถ้ามี ในระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ ผู้ตรวจประเมินของ LRQA จะระบุถึงระดับความเข้าใจของคุณในเรื่องข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001 รวมทั้งผลกระทบที่ตามมาต่อ EMS โดยเน้นที่ความพร้อมขององค์กรของคุณในการตรวจประเมิน ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้คุณศึกษาทำความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 ก่อนเป็นการล่วงหน้า

การรับรองและการตรวจประเมิน

การรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 จาก LRQA ที่ได้รับการยอมรับนี้จะแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเห็นว่า คุณนำ EMS มาปรับใช้อย่างเหมาะสมโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ นอกจากจะให้แนวทางที่เป็นระบบมากขึ้นในการตอบสนองข้อกำหนดของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว มาตรฐาน ISO 14001 ยังช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถลดการใช้พลังงานและการใช้น้ำของพวกเขาอีกด้วย

การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ประกอบด้วยสองระยะคือ หนึ่ง การตรวจเยี่ยมเพื่อทบทวนระบบและการวางแผนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001 และสอง การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบของคุณในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

การตรวจประเมินแบบบูรณาการ

องค์กรต่างๆ ที่มีระบบบริหารจัดการหลายระบบซึ่งครองคลุมการจัดการคุณภาพ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจัดการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ จะสามารถหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนได้ด้วยโปรแกรมการตรวจประเมินที่มีการประสานงานกัน เพื่อประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายลง

บริการด้านการรับรอง

อย่าปล่อยให้เส้นทางการรับรองของคุณหยุดอยู่แค่เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเท่านั้น เพราะที่ LRQA เราให้บริการด้านการรับรอง การทดสอบเพื่อรับรองผล และการสอบทานผลสำหรับมาตรฐานและแผนงานชั้นนำทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการพลังงาน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และอื่นๆ อีกมาก

ความยุติธรรม

เรารักษาความยุติธรรมโดยการริเริ่มจัดการด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทั่วทั้งธุรกิจต่างๆ ทั้งหมดของ LRQA รวมถึงธุรกิจที่อาจมีทั้งบริการให้คำปรึกษาและการตรวจรับรองโดยองค์กรอิสระภายนอก คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?