Skip content

På LRQA tycker vi att det är viktigt att vara till god hjälp för dig. För att komma igång är det viktigt att huvudkontaktpersonen för hela certifieringsprocessen fyller i det digitala formuläret. På grundval av den information som du lämnar kommer vi att se till att informationen skickas till rätt avdelning.

Tack så mycket och efter mottagandet kommer vi omedelbart att börja arbeta för dig!

 

Utbildning i ledningssystem

LRQA erbjuder utbildningar för att förbättra dina färdigheter och kunskaper om ledningssystem.  Vi kan utbilda dig i att skapa, införa och underhålla ett ledningssystem i din organisation. Detta gör det möjligt att uppfylla kraven i ett stort antal standarder.

 • LRQA elearning Icon

  eLearning

  Flexibelt lärande online i din egen takt. Utbildningar för ett obegränsat antal anställda (från 1 till 1000 anställda till exempel) på en plats som du väljer.

 • LRQA middle blue

  Nya utbildningar

  Nya kurser från LRQA: våra kurser uppdateras regelbundet och vi följer naturligtvis också de senaste trenderna!

 • LRQA purple

  Bestsellers Utbildning

  De mest bokade utbildningarna på LRQA.

 • LRQA Green

  Certifierade utbildningar

  Det omfattande utbudet av CQI- och IRCA-kurser för certifierade revisorer från LRQA.

 • lrqa-blue

  Utbildning av revisorer

  Olika kurser för revisorer från LRQA för att stödja din fortsatta professionella utveckling.

 • LRQA Classroom Icon

  Klassisk utbildning

  Traditionell utbildning som sker ansikte mot ansikte. Fördjupad utbildning, snabbare inlärning i en liten, interaktiv gruppmiljö där vi använder "Visual Facilitating"!

Tjänster för certifiering av ledningssystem

 • Spirit level

  ISO 9001

  En ISO 9001:2015-certifiering visar att ditt kvalitetsledningssystem (QMS) följer ett robust och globalt erkänt tillvägagångssätt.

 • Plastic Recycling

  ISO 14001

  ISO 14001-certifiering hjälper organisationer att visa att de kontinuerligt arbetar för att förbättra sin miljöprestanda.

 • HealthandSafety

  ISO 45001

  ISO 45001 hjälper dig att minska riskerna och förbättra affärsresultatet genom en säkrare arbetsmiljö och en friskare arbetsstyrka.

 • Servers

  ISO 27001

  ISO 27001-certifiering säkerställer att du har inrättat processer och kontroller för att skydda dina informationstillgångar.

 • Pasta production

  FSSC 22000

  FSSC 22000 Food Safety System Certification ger en ram för hantering av ansvar för livsmedelssäkerhet och kvalitet.

 • BRC

  BRCGS

  BRCGS-certifiering ger en ram för att hantera produktsäkerhet, integritet, laglighet och kvalitet inom livsmedelsindustrin.

 • Solar panel and windfarm

  ISO 50001

  ISO 50001 hjälper dig att minska förbrukningen, minimera ditt koldioxidavtryck och sänka kostnaderna genom att främja hållbar energianvändning.

 • Medical devices

  ISO 13485

  ISO 13485 ger tillverkarna av medicintekniska produkter ett omfattande ramverk för att säkerställa produktkvalitet och regelefterlevnad.

 • Roads

  Aerospace, Automotive and Transportation

  LRQA tillhandahåller tjänster för säkerhet, efterlevnad och utbildning enligt IATF 16949, AS 9100-serien och IRIS-standarderna.