Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

LÄR DIG VÄRDERA EFFEKTIVITETEN AV ERT FSMS

FSSC 22000 V5 Internrevisor.

Klicka här för mer information om våra utbildningar.
Anmälan Visa datum och platser

Priser från

GBP704


Kurstyp

 • Intern
 • Virtuell
 • Offentlig

Kurslängd

2 dag

Introduktion

Denna utbildning ger den kunskap som behövs för att bedöma och rapportera effektiv implementering och underhåll av livsmedelssäkerhetssystem, baserat på kraven i FSSC 22000 version 5 och ISO 22000:2018 och i enlighet med riktlinjerna i ISO 19011:2018.

Vad får du lära dig?

 • Beskriva syftet med ett livsmedelssäkerhetsledningssystem, standarder för ledningssystem inom livsmedelssäkerhet, revision av ledningssystem och tredje part-certifiering.
 • Rollen och  ansvarsområdet för en internrevisor omfattar planering, genomförande, rapportering och uppföljning av revisionen av livsmedelssäkerhetsledningssystem i enlighet med ISO 19011.
 • Hur man noga förbereder en revision och värdet av processbaserade checklistor.
 • Hur man samlar in objektiva bevis genom iakttagelser, intervjuer och granskning av dokumentation
 • Korrekt rapportering av resultat enligt kraven i FSSC 22000 Version 5 och ISO 22000:2018 och enligt ISO 19011

Vad behöver du för att förbereda dig?

 • Kunskap om principerna och koncepten för livsmedelssäkerhet, viktig lagstiftning rörande livsmedelssäkerhet och grundförutsättningarna som anges i ISO/TS 22002-1
 • En förståelse för aktuell guide om god sed inom era respektive segment
 • Kunskap om HACCP-principerna som anges av Codex Alimentarius-kommissionen
 • Kunskap om kraven i ISO 22000 eller godkänd motsvarighet, som man kan tillgodogöra sig genom att genomföra CQI och IRCA certifierad ISO 22000:2018 Grundläggande utbildning (FSMS) eller motsvarande.

Utbildningens längd

2 dagar.

Utbildning från LRQA

Med LRQA kan du lära dig på ett sätt som fungerar för dig. Vi erbjuder flera olika typer av utbildningar, från fysiska till virtuella klassrum. Läs mer om påbyggnadsutbildningar från LRQA. 

Anmälan Visa datum och platser

Priser från

GBP704


Kurstyp

 • Intern
 • Virtuell
 • Offentlig

Kurslängd

2 dag

Internt

Om ni är på jakt efter en utbildning för fyra eller fler personer kan våra interna utbildningar vara ett kostnadseffektivt alternativ. Kontakta teamet för en offert.

Specialanpassad

More Virtual Training dates available in our global training program.

Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag