Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Συνδυασμός εσωτερικών ελέγχων QMS και EMS

Επιθεωρήσεις Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για Εσωτερικούς Επιθεωρητές Ποιότητας.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • eLearning

Διάρκεια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

Είσαστε πεπειραμένος Εσωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας και θέλετε να διεξάγετε επιθεωρήσεις σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή συνδυαστικές εσωτερικές επιθεωρήσεις κατά ISO 9001/ISO 14001.

Θα μάθετε...

 • το σκοπό, τη δομή και τις βασικές απαιτήσεις του ISO 14001 και ομοιότητες με το ISO 9001,
 •  τα επιχειρηματικά οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και το υπόβαθρο του ISO 14001,
 • τη συνεισφορά των εσωτερικών επιθεωρήσεων συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στην αποτελεσματικότητά του,
 • πώς να προσδιορίσετε περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις,
 • τη σημασία και τη συνάφεια των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων και την περιβαλλοντική νομοθεσία,
 • πώς να προγραμματίζετε τις επιθεωρήσεις σας με την ανάπτυξη αποτελεσματικών ερωτηματολογίων,
 • πώς να επαληθεύετε ότι η ισχύουσα πρακτική στον οργανισμό σας συνάδει με τις καθορισμένες απαιτήσεις,
 •  ότι οι επιθεωρήσεις για την εφαρμογή μπορούν να βελτιώσουν τη σταθερότητα των συστημάτων διαχείρισης,
 • να συλλέγετε τεκμηριωμένες πληροφορίες μέσω παρακολούθησης, συνεντεύξεων και δειγματοληπτικής εξέτασης εγγράφων και αρχείων,
 • πώς να καταγράφετε επακριβώς τα ευρήματα,
 • τί είναι διορθωτική ενέργεια και ποιός είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων,
 • πώς να παρακολουθείτε και να επαληθεύσετε την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών ενεργειών. 

Θα χρειαστεί...

ιδανικά, να έχετε ήδη παρακολουθήσει την επίσημη εκπαίδευση Εσωτερικού Επιθεωρητή Ποιότητας, να έχετε εμπειρία/γνώση στη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων σε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και να έχετε διεξάγει πλήθος επιθεωρήσεων.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Δείτε τα Σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης

Διάρκεια

Για τα σεμινάρια eLearning, ο μέσος καθοδηγούμενος χρόνος προβλέπεται να είναι μεταξύ 5-9 ωρών. Ο χρόνος μελέτης μπορεί να ποικίλει από πολλούς παράγοντες, όπως π.χ. την υπάρχουσα κατανόηση του θέματος από τους συμμετέχοντες, το περιβάλλον στο οποίο μελετούν και τον τρόπο εκμάθησης.

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • eLearning

Διάρκεια

Προσαρμοσμένος

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής σας

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;