Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

LRQA and ELEVATE to combine to meet rising global demand for ESG solutions

LRQA a ELEVATE spojují síly, aby uspokojily rostoucí poptávku po řešeních ESG

Společnosti LRQA a ELEVATE spojují své síly, aby vyhověly rychle rostoucí potřebě transparentnosti a zajištění standardů v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a správy a řízení.

Společnost LRQA, přední světový poskytovatel digitálně podporovaných ověřovacích služeb včetně posuzování shody s požadavky v oblasti životního prostředí, získá společnost ELEVATE, lídra v oboru služeb v oblasti ESG a dodavatelského řetězce, a vytvoří tak silnou nabídku pro klienty, kteří se pohybují v neustále se měnícím prostředí rizik.

Očekává se, že tato fúze bude pro LRQA i ELEVATE oboustranně výhodná. Spojením doplňujících se produktových portfolií a geografických oblastí působnosti s možností rozvíjet svou digitální nabídku bude skupina v ještě lepší pozici pro uspokojování potřeb klientů.

Jako inovátoři ve svých příslušných tržních segmentech společnosti LRQA a ELEVATE společně nabídnou rozšířenou škálu poznatků založených na datech, poradenských službách, analýzách a osvědčených postupech pro zajištění udržitelného dodavatelského řetězce. Díky hlubokým znalostem místního trhu toto spojení umožní poskytovat služby v oblasti zajištění značky ESG, kybernetické bezpečnosti, inspekčních služeb a školení v široké škále průmyslových odvětví včetně potravinářství, maloobchodu, elektroniky, energetiky, výroby, finančních služeb a oděvního průmyslu.

Za posledních šest let týmy společnosti ELEVATE navrhly a zavedly komplexní ekosystém služeb ESG, který je postaven na pevných základech poradenství, auditu na místě, programů řízení a analytiky. Tento ekosystém služeb je navržen tak, aby odrážel jedinečné potřeby profilu rizik a struktury zajišťování zdrojů zákazníka.

Společnost LRQA, která se v prosinci 2021 stala plně nezávislou firmou vlastněnou fondy spravovanými společností Goldman Sachs Asset Management, se zaměřuje na rozšiřování svého portfolia v klíčových oblastech a na využití rostoucí poptávky na svých trzích po službách v oblasti auditů, inspekcí a kybernetické bezpečnosti.

Paul Butcher, výkonný ředitel společnosti LRQA, řekl:

„Rizikové prostředí se rapidně mění a naši klienti potřebují partnera, který jim pomůže se přizpůsobit, a to zejména v oblasti ESG. Tato dohoda signalizuje naše odhodlání tuto potřebu naplnit. Spojujeme dvě velmi úspěšné firmy, abychom v oblasti ESG vytvořili něco výjimečného, založeného na skutečných odborných znalostech, operujícího v globálním měřítku a poháněného společnou vírou v data, která jsou hnacím motorem změn. Podniky musí rychle přehodnotit svůj přístup k ESG a já věřím, že tato dohoda změní způsob, jakým můžeme našim klientům pomáhat reagovat.“

Ian Spaulding, který vedl společnost ELEVATE na cestě k úspěchu od jejího založení v roce 2013 a připojí se k výkonnému týmu LRQA dodal:

„Spolupráce se společností LRQA podporuje naši progresivní, na datech založenou vizi o zásadní roli ESG v dodavatelských řetězcích. Rozšiřuje náš ekosystém služeb ESG, propojuje naše prvotřídní řešení v oblasti „S“ s odborností LRQA v oblasti „E“ a rozvíjí náš globální dosah a pokrytí jednotlivých odvětví.“

Tým společnosti Goldman Sachs Asset Management vedený Michaelem Bruunem, Josem Barretem a Mihirem Lalem k tomu dodal:

„Velmi nás těší spojení LRQA a ELEVATE, dvou vzájemně se doplňujících společností s prvotřídní pověstí na trhu auditů pro jejich kvalitu služeb, zaměření na zákazníka a vůdčí myšlení. Akvizice společnosti ELEVATE rozšiřuje rozsah a hloubku stávajících schopností společnosti LRQA v oblasti zajišťování kvality ESG, digitálních technologií a dodavatelského řetězce a umožňuje společnosti LRQA lépe podporovat klienty při řízení jejich cest udržitelného růstu v měnícím se rizikovém prostředí. Jsme potěšeni, že můžeme tým ELEVATE, vedený Ianem Spauldingem, přivítat v rodině LRQA, a jsme nadšeni důležitou rolí, kterou bude společnost ELEVATE hrát při urychlování růstové trajektorie LRQA ve stále důležitějším sektoru zajišťování ESG.“

Očekává se, že transakce bude dokončena v roce 2022 po obdržení souhlasu regulačních orgánů.

Chcete se na nás obrátit?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?