Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 26000

Zaměřte se na společenskou odpovědnost podniku.

ISO 26000 je mezinárodním návodem pro společenskou odpovědnost podniku. Poskytuje přehled zásad a základních oblastí, na které by se organizace měla zaměřit při identifikaci a řízení určtitých rizik a dopadů společenské odpovědnosti.

Přečtěte si více informací o této službě

Přehled

Průmyslové zainteresované strany a média se stále více zaměřují na problémy jako čestné provozní postupy a dodavatelské řetězce, a tak mohou tyto oblasti představovat pro organizaci značné riziko. Vzhledem k tomu, že tyto oblasti ovlivňují i Vaše bilanční výkazy a integritu Vaší reputace, je nezbytné je patřičně řídit, aby Vaše podnikání dosahovalo neustálého úspěchu.

ISO 26000 používá jiný přístup než typické standardy certifikace a pokrývá následující oblasti:

  • Vedení organizací
  • Lidská práva
  • Postupy v oblasti pracovních vztahů
  • Životní prostředí
  • Správné provozní postupy
  • Problémy zákazníků
  • Zapojení a rozvoj komunity

Zatímco některé oblasti již mohou být pokryty stávajícími standardy systémů managementu jako je ISO 14001 a ISO 45001, může se vyskytovat řada dalších oblastí, které nejsou řízeny vhodně strukturovaným nebo systematickým způsobem.

ISO 26000 může Vaší organizaci pomoci jednat etickým a transparentním způsobem, který prospívá společnosti.

Přínosy ISO 26000

Důvěra zainteresovaných stran

ISO 26000 pomáhá organizacím dát najevo společenskou odpovědnost podniku a ujistit zainteresované strany o dodržování nastavených zásad.

Snížení nákladů

Důležitá obchodní rozhodnutí přispívají k neustálému rozvoji a minimalizují rizika a umožňují účinněji využívat zdroje a snižovat náklady.

Konkurenční výhoda

Zásady standardu ISO 26000 můžete použít pro srovnání s konkurencí a vytvoření měřitelných cílů společenské odpovědnosti.

Potřebujete pomoci s ISO 26000?

Audit od společnosti LRQA’s (LRQA) Vám pomůže identifikovat silné a slabé stránky Vaší organizace v oblasti společenské odpovědnosti. Společnost LRQA může také pomoci zkontrolovat příslušné údaje a informace – jako jsou zprávy o udržitelnosti zaměřené na zainteresované strany.

Proč spolupracovat s námi?

Odborné znalosti

Techničtí odborníci společnosti LRQA jsou po dekády na čele vývoje mezinárodních standardů. Své auditory rekrutujeme pro jejich znalosti v oboru, takže se můžete spolehnout, že budou rozumět Vašim problémům a rozpoznají příležitosti, bez ohledu na Vaše odvětví.

Bezkonkurenční zkušenosti

Naši auditoři provádí audit podle příslušných standardů jako je SMETA, SA8000, ISO 14001 a ISO 45001, a jsou tedy znalí postupů napříč celou řadou standardů.

Váš podnik pomáhá společnosti LRQA pomáhat ostatním

Z našich zisků financujeme nadaci LRQA Foundation, charitativní fond podporující vědecký a technologický výzkum, vzdělávání a zapojení veřejnosti do všech našich činností. To všechno nám pomáhá stát si za tím, co nás žene kupředu každý den: Společně pracovat na vytvoření bezpečnějšího světa.

Chcete získat více informací o této službě?

Přečtěte si více informací o této službě

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?