Skip content

Garantera kosmetikaleveranskedjan och kunderna.

ISO 22716-certifiering syftar till att förbättra säkerheten för konsumentkosmetika genom hela leveranskedjan och bidrar till tillverkning av korrekt kosmetika enligt rätt specifikationer.

+46 31 26 21 80

Klicka här

Översikt

LRQA är marknadsledande inom certifiering av leveransstyrningssystem. Vi tillhandahåller flera olika tjänster som hjälper er att implementera och certifiera organisationen i enlighet med riktlinjerna i ISO 22716.

GAP-analys

Vår GAP-analys utförs av revisorer med fokus på att hitta kritiska, högrisk- eller bristområden i era system inför en ISO 22716-revision. Ni erhåller en rapport som sammanfattar resultatet och som innehåller förbättringsrekommendationer där så behövs.

Certifiering och utvärdering

Vi är specialister inom utvärdering av konsumtionsvaror, leveranskedja och kvalitetssäkring, vi har alltså en optimal position för att kunna uppfylla era behov och krav för en ISO 22716-certifiering. Ni kan lita på att våra branschexperter noggrant kommer att undersöka varje litet problem.

Certifiering i enlighet med ISO 22716 är en tvåstegsprocess som består av en systemutvärdering och en inledande utvärdering, där varaktigheten helt baseras på er organisations storlek och komplexitet.

Certifieringstjänster

Låt inte er certifieringsresa sluta med ISO 22716. Vi erbjuder även certifieringstjänster som rör kvalitet, hälsa och säkerhet, miljö, hållbarhet, energiledning, driftskontinuitet, it-säkerhet och många andra branschstandarder.