Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 22716 certification - Good manufacturing practices for cosmetics

Säker tillverkning av kosmetika.

ISO 22716 är GMP-riktlinjer (Good Manufacturing Practices) för kosmetikabranschen. Certifiering enligt ISO 22716 innebär att organisationen kan uppvisa sitt åtagande när det gäller att garantera kvalitet och säkerhet.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

ISO 22716-certifiering från LRQA syftar till att förbättra säkerheten för konsumentkosmetika genom strikt definition av GMP genom alla delar av leveranskedjan.

Den säkerställer överensstämmelse med alla rekommenderade GMP kosmetikariktlinjer i produktionen, kontroll, lagring och transport av kosmetikaprodukter.

Fördelarna med ISO 22716

Kontrollerar faror och risker

ISO 22716-certifiering garanterar att ni implementerar GMP-riktlinjerna för att kontrollera faror och risker förknippade med kosmetika. Detta säkerställer kontinuerliga förbättringar genom hela leveranskedjan och garanterar konsumenternas välmående.

Ledning av leveranskedjan

ISO 22716 är en internationellt erkänd standard och en certifiering ger er organisation möjlighet att styra kvalitet och uppfylla säkerhetskrav som rör leveranskedjan för kosmetikprodukterna.

Uppfyllande av lagar och bestämmelser

ISO 22716 är författad av branschspecialister och certifieringen stödjer er organisations arbete för att upprätthålla överensstämmelse med aktuella och för framtiden överskådliga lagstadgade, juridiska bestämmelser.

Implementering och integrering

Organisationer av alla storlekar och komplexitet kan implementera ISO 22716 och den integreras även väl med andra standarder, som t.ex. ISO 9001 och BRCGS konsumentprodukter.

Behöver du hjälp med ISO 22716?

Med över 30 års erfarenhet inom certifiering av organisationer inom tillverkningssektorn är vi optimalt positionerade för att hjälpa er med ISO 22716-certifiering.

Vi har byggt upp en portfölj med ISO 22716 utvärderingstjänster med speciell ISO 22716-utbildning, ISO 22716 GAP-analys och ISO 22716 utvärdering och certifiering.

Varför samarbeta med oss?

Erfarenhet

Vi är marknadsledare inom bestämmelser för kosmetika, förpackning, konsumtionsvaror, säkerhet, kvalitet, bedömning av varumärken inom läkemedel och hushållsprodukter, certifiering och utbildningar.

Några av världens mest kända verksamheter väljer LRQA, detta intygar att vi har den kapacitet och expertkunskap som behövs för att genomföra er utvärdering.

Teknisk expertis

LRQA är en global organisation och vi har genomfört utvärderingar som rör standarder inom kvalitet, kosmetika, GMP, förpackning, medicin och läkemedel i mer än 120 länder.

Våra revisorer är branschspecialister med expertkunskaper inom konsumtionsvaror, kosmetika, leveranskedja, GMP och kvalitetssäkring. Revisorerna matchas efter just ert företags behov för att säkerställa en effektiv och robust utvärdering i enlighet med riktlinjerna i ISO 22716.

Er verksamhet hjälper LRQA att hjälpa andra

Det överskott som vi genererar finansierar LRQA Foundation, en välgörenhetsorganisation som stödjer teknikrelaterad forskning, utbildning och offentliga åtaganden runt allt vi gör. Allt detta hjälper oss att upprätthålla syftet som driver oss i det dagliga arbetet: samarbeta för en säkrare värld.

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag