Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

AFS 2001

AFS 2001 Arbetsmiljöledningssystem.

Det finns många fördelar med certifiering enligt Arbetsmiljö 2001.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

Arbetsmiljö AFS 2001 är ett hjälpmedel för ditt företag att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen, samt att en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.

Fördelar med certifiering enligt AFS 2001

Det finns många fördelar med certifiering enligt Arbetsmiljö 2001:

  • Visar att företaget är en attraktiv arbetsplats och det underlättar möjligheterna att kunna rekrytera och behålla den mest kvalificerade arbetskraften.
  • Certifikatet ger ditt företag goodwill som ger mervärde och visar att företaget satsar på ett systematiskt synsätt även på områden där detta inte är kundkrav.
  • Kostnaden för sjukfrånvaro, personalomsättning med mera kan minskas genom ett strukturerat synsätt.
  • Kvaliteten på företagets tjänster och produkter kan höjas.

Varför välja LRQA

Mer än hälften av världens 200 största företag och tusentals mindre väljer LRQA för sin certifiering.

LRQA:s unika revisionsmetod – Business Assurance – innebär att vi fokuserar på de områden och frågor som är viktiga för din verksamhet. Våra revisorer är branschspecialister som matchas mot ditt företags behov vilket möjliggör en effektiv och grundlig genomgång av ditt ledningssystem. Business Assurance hjälper organisationer att hantera sina system och risker vilket förbättrar och skyddar nuvarande och framtida resultat.

För företag med andra eller olika kvalitetsledningssystem erbjuder LRQA integrerade lösningar, något som sparar både tid och pengar.

Om Arbetsmiljö 2001

Revision enligt steg ett och steg två ger ett certifikat:

Steg ett koncentrerar sig på att bekräfta att uppbyggnaden av systemet överensstämmer med revisionskriterier. Speciellt beaktas hur systemet hanterar riskbedömning.
Steg två inleds med en förnyad revision av det dokumenterade systemet. Vi granskar sedan effektiviteten i införandet av systemet genom en stickprovsrevision. Systemavvikelser och observationer diskuteras allteftersom de framkommer. De presenteras efter att revisionen har avslutats.

Ett certifikat är giltigt i tre år och under denna period genomförs återkommande revisionsbesök med sex månaders mellanrum. I slutet av treårsperioden krävs en fullständig revision av systemet. När ditt företag vill gå vidare så kan samordnade revisioner göras mellan ledningssystem för arbetsmiljö, kvalitet och den yttre miljön.

LRQA:s tjänster

  • LRQA erbjuder GAP-analys, förrevision och certifiering mot AFS 2001
  • GAP-analyser där vi fastställer vad ditt företag behöver utveckla för att komma fram till ett certifierbart system.
  • Förrevisioner där omfattningen bestäms enligt företagets önskemål och behov och där vi kan se på hur väl systemet är infört i praktiken.

Exempelkunder

  • Emil Lundgren AB
  • Faluhälsan AB Åhus
  • Hamn & Stuveri AB

INSIKTER

Vår inställning

LRQA:s experter delar regelbundet med sig av sina erfarenheter och insikter.

10 tips internal auditor 532x421.jpg

10 tips för internrevisorer

2022-01-03 10:00:00
Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag