Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

ISO 27001 Услуги по сертифициране

Защита срещу нарушения на информационната сигурност

Въвеждането на система за управление на информационната сигурност (ISMS) и придобиването на сертификат по ISO 27001 може да помогне на вашата организация да предпази информационните си активи.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

С помощта на подход за управление на риска, ISO 27001 помага на организациите да управляват своите служители, процеси и системи и е най-популярният стандарт от групата ISO 27000.

Освен това, LRQA може да изпълни и верификация по отношение на изброените насоки и кодекси на добрите практики. Те поддържат ISO 27001 и са разработени за подпомагане на организациите, прилагащи този стандарт.

  • ISO 27017 – Кодекс на добрите практики относно управление на информационната сигурност за облачни услуги
  • ISO 27018 – Кодекс на добрите практики относно защита на информацията за персонално идентифициране (PII) в обществени облаци, обработващи PII данни
  • ISO 27032 – Кодекс на добрите практики относно кибернетична сигурност

Анализ на пропуските

При подготовката на вашата организация за оценяване LRQA може да изпълни посещение, свързано с анализ на пропуските съгласно ISO 27001, с цел да изпита готовността на вашата система за управление на информационната сигурност за оценяване.

След неговото приключване ще получите доклад, съдържащ набелязани области, които не отговарят на изискванията на ISO 27001, заедно с препоръки за подобрение.

Сертифициране и оценяване

LRQA разполага с акредитация за предоставяне на услуги по оценяване и сертифициране на организации от всеки отрасъл и има доказан опит в оценяването в областите въздухоплаване, отбрана, финанси, телекомуникации, софтуер, Интернет услуги, консултантски, правосъден и правителствен отрасъл.

Ще бъде изпратен оценител, квалифициран в областта на стандарт ISO 27001 и отговарящ на стопанските ви нужди, за да може вашата организация да извлече максимални ползи от оценяването. Това не само помага за разработването на системата за управление на информационната сигурност, но и подобрява стопанската ефективност на вашата организация.

Декларация за проверка

За целите на демонстриране на съответствие с ISO 27017, ISO 27018 и/или ISO 27032, можем да Ви предоставим декларация за проверка. Това е публично и независимо деклариране на способността на вашата организация да изпълни допълнителните изисквания в тези стандарти.

Интегрирано оценяване

Организации, прилагащи повече от една система за управление по отношение на качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа и управление на непрекъсваемост на бизнеса, могат да се възползват от интегрирана програма за оценяване и наблюдение.

Услуги по осигуряване

Процесът по сертифициране не трябва да приключва с ISO 27001. LRQA предлага услуги по оценяване, валидиране и верификация, при спазване на международните стандарти по отношение на здравето и безопасността при работа, околната среда, устойчивостта, управление на енергията, непрекъсваемост на бизнеса и много други. Свържете се с нас, за да научите повече.

Безпристрастност

Поддържаме нашата безпристрастност чрез ефективно управление на конфликтите на интереси във всички дейности на LRQA, включително тези, които могат да възникнат между консултантски услуги и сертифициране от трета страна. Натиснете тук, за да научите повече

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?