Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Клиентски Портал на LRQA

Информация за нашите клиентски портали и как да получите достъп.

Клиентски Портал на LRQA

Наблюдение и управление посредством лесен за ползване портал на цялата информацията по сертифицирането.
Чрез LRQA Клиентски Портал, бързо и сигурно Вие може да следите историята на посещенията, да докладвате несъответствия и да се свържете с екипа ни за обслужване на клиенти.

Основни функции

  • Видимост на всички планирани и завършени визити и
  • Възможност за потвърждение на предложени посещения
  • Изтегляне на сертификати и доклади
  • Анализ на Ваши визити и несъответствия
  • Изтегляне на знаци за одобрение
  • Преглед, отговор и проследяване на статуса на констатации от одита
  • Преглед и редакция на профила на фирма Ви
  • Свързване с отдел клиенти и проследяване на статуса на Вашето запитване

Client Portal Регистрирани потребители

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?