Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Сертифициране по ISO 27701 Управление на поверителността

Най-добрата практика за управление на личните данни с ISO 27701.

Сертификацията по ISO 27701 предоставя увереност на заинтересованите страни, че се прилагат процеси за защита на техните данни и лична информация.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

ISO 27701 е първият глобален стандарт за управление на поверителността. Той е допълнение към ISO 27001 и включва специфични изисквания, цели и контроли по отношение на внедряването на система за управление на поверителността на информацията (PIMS).

ISO 27701 е сериозна крачка напред по отношение на поверителонстта. Той надгражда съществуващите нормативни документи, като предоставя реални указания за организациите какви действия да предприемат за защита и поверителност на данните. Това помага за защитата на информацията за персонално идентифициране (PII), като същевремeнно осигурява съответствие с приложимите разпоредби, като например ОРЗД.

Предимства на ISO 27701

Защита на личната информация и изграждане на доверие

Всички заинтересовани страни – клиенти, служители или административни органи – изискват организациите да предприемат по-добри мерки за защита на информацията и личните данни. Сертификацията по ISO 27701 има силата на независим и неутрален печат на одобрение, който демонстрира ангажимента на организацията Ви към поверителност и най-добри практики. По този начин изграждате доверие и получавате конкурентно предимство.

Демонстриране на съответствие със законовите и нормативните изисквания

Сертификацията по ISO 27701 сама по себе си не потвърждава, че дадена организация изпълнява изискванията на ОРЗД. Тя обаче предоставя логична и ефективна рамка, която би могла да бъде използвана от всяка една компания в подкрепа на усилията за постигане на съответствие с различни закони и разпоредби относно поверителността.

Създаване на по-устойчива интегрирана система

За да постигне сертификация по ISO 27701, организацията трябва вече да е сертифицирана по ISO 27001 или да внедри едновремено двата стандарта, което ще бъде оценено чрез интегриран одит. Интегрираната система в съответствие с ISO 27001 и ISO 27701 демонстрира по-устойчива система за управление на сигурността на информацията, която отговаря по подходящ начин на изискванията и очакванията, свързани с управлението на поверителността.

Нуждаете ли се от помощ по отношение на ISO 27701?

Ако желаете да придобиете  сертификация по ISO 27701, ние можем да Ви помогнем. Предлагаме набор от услуги за сертификация по ISO 27701, с които можете да демонстрирате най-добри практики за управление на поверителността.

Свържете се с нас, за да научите повече за сертификацията по ISO 27701.

Защо да работите с нас

Експертен технически опит

Нашите одитори са квалифицирани професионалисти, притежаващи задълбочени познания относно сигурността на информацията и информационните технологии, и отговарят на Вашите стопански нужди за ефективно одитиране на системата Ви за управление.

Необходимо е да изпълним оценяване на организацията Ви за съответствие с ISO 27701, но сме отворени за нови идеи и признаваме техния потенциал. Нашият прагматичен подход гарантира положително въздействие върху Вашата организация на момента и в дългосрочен план.

Искате да научите повече за стандарта ISO 27701 за управление на поверителността?

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?