Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

AS 9100 Управление на качеството в авиацията

С AS9100 само небето е граница

AS9100 е стандарт за управление на качеството, базиран на ISO 9001 и насочен към въздухоплаването. Независимо дали става въпрос за дистрибутори, организации за техническо обслужване или производители, стандартът AS9100 стои в основата на безопасността, надеждността и съответствието на Вашите продукти с нормативните изисквания.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

LRQA дава възможност да демонстрирате интегритета и стриктността на Вашата системата за управление на качеството при въздухоплаване благодарение на признатия в световен мащаб сертификат AS9100.

По-известен в Европа като AS9100D или EN9100:2018, този сертификат предоставя на клиентите и заинтересованите страни увереност, че системата за управление на качеството при въздухоплаване предоставя продукти и услуги, които съответстват на високите изисквания на индустрията.

Като пазарен лидер в предоставянето на услуги по сертифициране и привеждане в съответствие с изискванията за въздухоплаване, браншовите специалисти и авиоконструкторите на LRQA помагат на организациите да бъдат сертифицирани, давайки им възможност да получат пълно доверие в интегритета на своята верига на доставки.

Предимства на AS9100

Цялостно управление на веригата на доставки

Сертифицирането по AS9100 спомага за оптимизиране на веригата на доставки на организацията и изграждане на взаимоизгодни отношения с доставчиците. При съвместна работа времетраенето и разходите по доставката могат да бъдат намалени, което в крайна сметка достига и до клиента, подобрява неговата удовлетвореност и става причина за повторни сделки.

Ангажиране на служителите и вземане на решения

Подпомагайки определянето и очертаването на процесите във Вашата система за управление, AS9100 осигурява ангажираността на служителите и тяхната подкрепа за постигане на целите на удовлетвореност на клиентите. Лидерството е необходимост за успеха на системата AS9100 – вземането на всички важни решения за осигуряване на непрекъснато подобрение.

Подобрена ефективност и непрекъснато подобрение

Сертифицирането по AS9100 изисква процесно-ориентиран подход, основаващ се на дейностите и процесите във Вашата организация. Непрекъснатото усъвършенстване е една от аксиомите на AS9100 и е процесът, който ще спомогне за подобряване на системата за управление във времето, впоследствие и на търговската ефективност на организацията. То въздейства за понижаване на липсата на ефективност, осигурявайки безпроблемно предоставяне на продукти и услуги и намаляване на стопанските разходи.

Нуждаете ли се от помощ по отношение на AS9100?

LRQA заема водещи позиции в развитието на стандартите за въздухоплаване и е пазарен лидер в областта на сертифицирането и обучението повече от 30 години. Ние сме специализирани в предлагането на услуги в областта на съответствието в системите за управление в авиационната индустрия, включително обучение по AS9100, анализ на пропуските по AS9100 и оценяване и сертифициране по AS9100.

В LRQA изследваме задълбочено всеки проблем с точна аналитична прецизност; разнищваме всичко и не оставяме въпроси без отговор, за да бъдат винаги заключенията ни точни.

Защо да изберете нас?

Акредитиран сертификат

LRQA е първият сертифициращ орган, получил официална акредитация от Службата по акредитиране на Обединеното кралство (UKAS). Това може да Ви даде увереност, че нашите оценители притежават експертна компетентност, за да извършат оценяване на Вашата организация. Не само осъзнаваме потенциала на най-съвременните идеи, а и прилагаме тези знания по начини, гарантиращи въздействие както на момента, така и в дългосрочен план.

Експертен технически опит

Нашите оценители са авиоконструктори и браншови специалисти, отговарящи на Вашите стопански нужди. Това дава възможност за ефективно и изчерпателно одитиране на Вашите системи за управление.

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?