Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Първично производство

Безопасно и устойчиво земеделие, животновъдство и риболов.

Обезпечаването на сектора на фуражите, земеделието, животновъдството и риболова спомага за безопасното снабдяване с храни и допринася значително за програмата за устойчивост и икономическия растеж.

Връзка с нас

Независимата оценка ви помага да управлявате рисковете за безопасността и устойчивостта на храните.

С над 30 години опит в работата по цялата верига на доставки, LRQA има специалисти, които могат да подпомагат мандрите, животновъдите, аквакултурните обекти, рибарниците или производителите на зърнени култури с изисквания за сигурност.

Нашата широка гама от услуги обхваща всичко - от хуманното отношение към животните до устойчивостта и отговорността за опазване на околната среда, като ви предоставя пълна гама от осигурителни услуги.

Желаете ли да научите как можем да помогнем на вашата организация?

Връзка с нас

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Hit enter to search

Икона за търсене

Може би търсите?