Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Първично производство

Безопасно и устойчиво земеделие, животновъдство и риболов.

Обезпечаването на сектора на фуражите, земеделието, животновъдството и риболова спомага за безопасното снабдяване с храни и допринася значително за програмата за устойчивост и икономическия растеж.

Независимата оценка ви помага да управлявате рисковете за безопасността и устойчивостта на храните.

С над 30 години опит в работата по цялата верига на доставки, LRQA има специалисти, които могат да подпомагат мандрите, животновъдите, аквакултурните обекти, рибарниците или производителите на зърнени култури с изисквания за сигурност.

Нашата широка гама от услуги обхваща всичко - от хуманното отношение към животните до устойчивостта и отговорността за опазване на околната среда, като ви предоставя пълна гама от осигурителни услуги.

Желаете ли да научите как можем да помогнем на вашата организация?

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?