Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Изменение на климата и УСТОЙЧИВОСТ

Докажете своята ангажираност към околната среда

Организациите все повече правят връзката между екологичните резултати, социалната отговорност и финансовите резултати.

Връзка с нас

Основа за устойчивост

С нарастването на населението на света все повече хора ще имат нужда от достъп до образование, храна, транспорт, енергия, чиста вода и канализация. Това не само ще доведе до увеличаване на търсенето на енергия, но и ще наложи наблюдение и оптимизиране на глобалните вериги за доставки и устойчивостта на операциите.

Правителствата и предприятията от всякакъв мащаб признават, че трябва да се предприемат активни и своевременни действия. През септември 2015 г. Обединените нации приеха новите Цели за устойчиво развитие (ЦУР) за 2030 година. 17-те цели поставиха амбиция за приобщаващо и устойчиво бъдеще за всички.

Нашата гама от услуги, свързани с изменението на климата и устойчивостта

Нашата гама от услуги включва сертифициране, валидиране, верификация и обучение във всички аспекти на устойчивостта. Ние помагаме като гарантираме, че вашите системи за управление идентифицират и управляват рисковете, които изменението на климата и устойчивостта налагат, като същевременно ви помагаме да реализирате потенциални възможности.

Желаете ли да разберете как можем да помогнем на Вашата организация?

Как можем да помогнем

От независимо одитиране, сертификация и обучение; до технически консултантски услуги; до технология за проверка в реално време; до дигитална трансформация на веригата на доставки, нашите иновативни решения от край до край помагат на клиентите ни да се справят с променящата се рискова среда – да бъдат уверени, че те оформят бъдещето си, вместо да позволят то да оформи тях.

Връзка с нас

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Hit enter to search

Икона за търсене

Може би търсите?