Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА И УСТОЙЧИВОСТ

Това е Вашето бъдеще. Нека го оформим заедно.

Ние си сътрудничим с нашите клиенти, за да могат те да поемат контрола – чрез увеличаване на прозрачността и трансформиране на ангажиментите за устойчивост в солидни и осезаеми резултати.

Основа за устойчивост

С нарастването на населението на света все повече хора ще имат нужда от достъп до образование, храна, транспорт, енергия, чиста вода и канализация. Това не само ще доведе до увеличаване на търсенето на енергия, но и ще наложи наблюдение и оптимизиране на глобалните вериги за доставки и устойчивостта на операциите.

Правителствата и предприятията от всякакъв мащаб признават, че трябва да се предприемат активни и своевременни действия. През септември 2015 г. Обединените нации приеха новите Цели за устойчиво развитие (ЦУР) за 2030 година. 17-те цели поставиха амбиция за приобщаващо и устойчиво бъдеще за всички.

Нашата гама от услуги, свързани с изменението на климата и устойчивостта

Нашата гама от услуги включва сертифициране, валидиране, верификация и обучение във всички аспекти на устойчивостта. Ние помагаме като гарантираме, че вашите системи за управление идентифицират и управляват рисковете, които изменението на климата и устойчивостта налагат, като същевременно ви помагаме да реализирате потенциални възможности.

Желаете ли да научите как можем да помогнем на вашата организация?

Научете повече за нашата гама от услуги

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?